Роздрукувати сторінку

Міграційне право як навчальна дисципліна

« Назад

Міграційне право являє собою сукупність правових норм, що реалізують специфічним методом комплекс відносин, що постають у зв'язку з переміщенням громадянами адміністративно-територіальних утворень, а також з приводу встановлення юридичних фактів, пов'язаних з реалізацією і захистом прав і свобод мігрантів.

Міграційне право як самостійну область у загальній структурі права поки що не сформовано. Однак даний інститут права, регулюючи певні суспільні відношення, гарантує кожній людині і громадянину додержання прав і свобод, закріплених Конституцією України.

Міграційне-право

Ціль курсу - становлення у студентів ґрунтовних знань у сфері міграційного права, а також формування юридичного мислення і вміння аргументації. Оволодіння предмету Міграційного права дозволяє студентам в подальшому більш успішно оволодівати іншими курсами.

У процесі діяльності над курсом міграційного права студенти мусять вивчити засади Конституції України, державне законодавство, положення Громадянського Кодексу України, інші закони і законодавчі правові акти, пов'язані із використанням міграційних правовідносин.

До числа головних завдань курсу відносяться:

– становлення певних знань і вмінь їх застосування, потрібних і достатніх для подальшої самостійної юридичної роботи, в тому числі, становлення і формування вмінь індивідуальної діяльності за нормативним матеріалом;

- навичок збору, аналізу та узагальнення судово-арбітражної й іншої міграційної правозастосовної практики; вмінь письмового викладу основних юридичних проблем, що регулюють міграційні відносини;

- практична задача вироблення шани до закону та вміння організувати його виконання у практичній роботі.

міграційні-правовідносини

Вихідними предметами курсу міграційного права являються «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право», «Конституційне право».

У підсумку оволодіння предметом «Міграційне право» студент мусить:

-- знати:

– зміст міграційного права, його предмет і метод;

– зміст і форми підприємницьких правовідносин;

– принципи і джерела міграційного права;

– суб'єкти міграційного права;

– головний зміст законодавчих актів, що урівноважують міграційні відносини.

-- повинен вміти:

– аналізувати і вирішувати питання в галузі міграційних відносин;

– використовувати одержані знання для розв’язання певних практичних питань;

– тлумачити положення міграційного права;

– індивідуально працювати з правовими документами галузі міграційних відносин;

– застосовувати положення міграційного права, що регулюють практику.

-- мати уявлення:

– про головні етапи формування та становлення міграційного права;

– про роль і місце міграційного права в структурі українського законодавства;

– про питання міграційних правовідносин і шляхах і методах їх врегулювання;

– про характеристики та форми законодавчих актів міграційного права, їхньої ролі.

міграційні-процеси

Дослідженням формування курсу свою увагу приділяють такі науковці: Бритченко С., Бурлака П., Палько В., Буроменський М.

Отже, предмет «Міграційне право» надає допомогу студентам дослідити та опанувати міграційні процеси, які здійснюються у сьогоднішній державі та світі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!