Роздрукувати сторінку

Організація охорони громадського порядку як навчальна дисципліна

« Назад

У значенні «організація», як правило, мається на увазі:

а) внутрішня рівновага, узгодженість взаємодії більш-менш диференційованих і самостійних частин цілого;

б) об’єднання процесів чи дій, що ведуть до створення й вдосконалення взаємозалежностей між складовими частинами;

в) об’єднання людей, що разом проводять окреслену програму чи ціль, що функціонують на основі окреслених процедур і правил.

Додержання високоефективної охорони громадського порядку, надійний захист прав і свобод громадян, інтересів суспільства і країни нерозривно пов’язані з потребою чітко спрацьованої, сконструйованої на наукових засадах організації роботи усіх структур та відділень міліції громадської безпеки.

громадська-безпека

Деякі принципи охорони ГП установами органів внутрішніх справ були областю досліджень таких науковців, як О. М. Бандурка, Д. М. Бахрах, Є. О. Безсмертний, І. П. Голосніченко, Д. П. Калаянов,А.Т. Комзюк, М. В. Корнієнко, Б. Г. Литвак та інші.

Метою курсу «ООГП» є опанування та розкриття актуальних засад формування та становлення законодавства України, що контролює охорону ГП та ГБ, розкриття роботи керівних державних структур в зазначеній області.

Згідно з зазначеною ціллю, ставляться наступні завдання:

– оволодіння ґрунтовних засад охорони громадського порядку і громадської безпеки;

– оволодіння працею окреслених державних об’єднань по забезпеченню охорони громадського порядку і громадської безпеки;

– опанування форм і засобів адміністративно-правової охорони ГП та ГБ.

громадський-порядок

Фахівець після вивчення даного курсу мусить знати:

1) правові засади охорони ГП;

2) організовані суб'єкти у сфері охорони ГП;

3) види та засоби охорони ГП;

4) положення предмета, проблематику даного курсу;

5) окремі положення охорони ГП.

-- мусить володіти:

1) навичками самостійної роботи щодо пізнання правових положень реалізації адміністративно-правової охорони ГП;

2) навичками аналізування законодавчих актів;

3) умінням на базі аналізу і узагальнення джерел робити власні підсумки теоретичного і практичного спрямування; мати досвід або уявлення про роботу державних установ з охорони ГП і забезпеченню ГБ.

Головними завданнями функціональної системи охорони ГП є: організація і здійснення заходів, направлених на додержання громадського порядку та громадської безпеки, забезпечення охорони матеріальних і культурних цінностей при загрозі та становленні НС природного і техногенного характеру; поновлення та охорона ГП, реалізація безпеки дорожнього руху в містах та інших населених територіях, на маршрутах евакуації громадян; охорона об'єктів, що піддаються обов'язковій охороні організаціями внутрішніх справ, майна юридичних та фізичних осіб (відповідно до договору), застосування заходів по охороні майна, що перебуває без нагляду.

організація-охорони-громадського-порядку

Отже, під організацією охорони ГП слід мати на увазі проведення органами внутрішніх структур, іншими державними і громадськими організаціями функцій, спрямованих на забезпечення їх узгодженої й високоефективної роботи щодо певної охорони порядку і безпеки, захисту життя, здоров’я, прав і свобод жителів, інтересів суспільства від незаконних дій.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!