Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина

Конституційні права, свободи та обов’язки людини і громадянина як навчальна дисципліна

« Назад

Права і свободи та обов’язки людини і громадянина є головною конституційною цінністю, яку повинна охороняти і захищати країна. Відповідно до Конституції України ці права окреслюють сенс, зміст і використання законів, роботу законодавчої і виконавчої влади, місцевого самоврядування і передбачаються правосуддям. Але не лише правосуддя забезпечує, тобто захищає і охороняє права і свободи людини і громадянина.

 

Питанням захисту прав і свобод людини і громадянина надано не мало уваги в освітній і науковій літературі, ухвалено безліч нових демократичних законів. Між тим, ефективність захисту цих прав і свобод як і в попередні періоди, викликає незадоволення. Здебільшого це відбувається через недосконалість законодавчої основи, численних недоліків правозастосовчої діяльності. В більшості випадків слабкий захист прав і свобод людини і громадянина викликаний не повним, або викривленим уявленням кожної окремої людини про правові можливості такого захисту.

захист-прав-і-свобод-людини-і-громадянина

Предметом освітнього предмету «КПСОЛГ» служать суспільні відносини, що постають у зв'язку із забезпеченням реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Важливою ціллю учбового предмету «КПСОЛГ» є повне і ґрунтовне оволодіння механізму захисту прав і свобод людини і громадянина.

Завдання курсу:

- дослідження системи прав і свобод та правомірних засад їх обмеження державою;

- характеристики конституційно-правових гарантій реалізації прав і свобод людини;

- опанування змісту механізму захисту (охорони) прав і свобод;

- дослідження ролі у захисті прав і свобод людини і громадянина різноманітних органів державної влади, місцевого самоврядування, міжнародних органів (організацій), громадських утворень, самозахисту;

- аналіз проблем та головних напрямків покращення механізму захисту прав і свобод людини і громадянина;

- прищеплення у студентів вмінь у діяльності з законодавчими документами, науково-дослідницької праці, становлення професійної правової свідомості юриста.

Конституційні-права-свободи-та-обов’язки-людини-і-громадянина

Предмет «КПСОЛГ» включений в цикл спеціальних предметів магістерського напрямку освітнього плану «Юриспруденція».

Питання захисту прав і свобод людини і громадянина опановуються конституційним правом України, муніципальним правом, цивільним правом та багатьма іншими юридичними освітніми предметами.

Даний учбовий курс покликаний надати комплексне і ґрунтовне уявлення про весь юридичний арсенал засобів захисту та охорони прав і свобод людини і громадянина. При цьому, в дисципліні «КПСОЛГ» не просто зібрані та узагальнені матеріали інших навчальних предметів, в ній синтезовано та узагальнено знання про механізм захисту прав і свобод, установлені проблеми координації та оптимізації дій суб'єктів цього захисту, досліджено міждисциплінарні зв'язки законодавчого регулювання цих процесів. Все це надає індивідуальний характер освітнього курсу.

права-свободи-та-обов’язки-людини-і-громадянина

Дослідженням формування та розвитку курсу займаються такі визначні науковці: Глухарева Л.І., Карташкін В.А., Колодій А.М., Олійник А.Ю.

Отже, курс «КПСОЛГ» ґрунтується на системі діючого законодавства України і міжнародних правових актах, що сформувалася в правозастосовчій практиці захисту прав і свобод людини і громадянина.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!