Роздрукувати сторінку

Міжнародне публічне право як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародне публічне право обіймає чільне місце поміж правових предметів. Воно представляє собою індивідуальну правову систему, що виходить за рамки правової структуру України та інших національних правових систем.

Міжнародне публічне право – предмет, який призначений для студентів юридичних напрямків.

Міжнародне-публічне-право

Ціль предмету «МПП»: становлення у студентів структури знань, вмінь і здібностей, пов'язаних із опануванням сфери міжнародного публічного права як основи для становлення універсальних компетенцій і підґрунтя для формування професійних компетенцій.

Завдання курсу «МПП»:

1. Становлення системи знань і вмінь, пов'язаних із оволодінням студентами теорії міжнародного публічного права.

2. Аналіз специфіки міжнародно-правового регулювання суспільних відносин з допомогою особливої правової системи – МПП.

3. Актуалізація міжпредметних знань, що дають можливість знанню місця і ролі міжнародного публічного права у взаємостосунках з правовою структурою сьогоднішньої України.

4. Окреслення особливостей окремих галузей і інститутів міжнародного публічного права як певної правової системи.

5. Забезпечення умов для активізації пізнавальної роботи студентів і вироблення у них досвіду педагогічної праці в ході рішення прикладних завдань, специфічних для галузі їх професійної роботи.

6. Стимулювання самостійної роботи студентів із освоєння змісту предмету міжнародного публічного права і вироблення потрібних вмінь та навичок.

Курс «МПП» належить до варіативної частини професійного циклу предметів.

Для оволодіння предмету «МПП» студенти використовують знання, уміння, навички, здобуті в ході оволодіння наступних предметів: «Теорія держави і права», «Конституційне право», «Адміністративне право».

МПП

Курс «Міжнародне публічне право» завершує цикл юридичних предметів, що викладаються студентам старших курсів.

У підсумку оволодіння курсом студент повинен:

-- Знати:

- поняття та предмет МПП;

- характеристики міжнародного публічного права, що відрізняють його від внутрішньодержавного (національного) права;

- функції міжнародного публічного права у внутрішньодержавній галузі;

- взаємодія міжнародних договорів і національного законодавства у правозастосовному процесі;

- форми і засоби міжнародно-правової відповідальності країн;

- головні сфери МПП.

-- Вміти:

- самостійно оцінювати події міжнародного життя з точки зору МПП;

- орієнтуватися у діючих міжнародно-правових актах;

- застосовувати головні засади МПП у майбутній викладацькій роботі.

-- Володіти:

- вміннями вірного розуміння і використання засад міжнародного публічного права до певних практичних (життєвих) ситуацій;

- змістовною інтерпретацією та адаптацією одержаних знань по міжнародному публічному праві для розв’язання освітніх завдань в відповідній професійній області.

норми-міжнародного-публічного-права

Дослідженням становлення предмету займаються такі науковці: Федоров В.В., Богданов О.В., Ісакович С.В., Кальсховен Ф.

Отже, курс «МПП» - курс, який викладається для студентів юридичних напрямків з ціллю вироблення у них професійних компетенцій у галузі міжнародної роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!