Роздрукувати сторінку

Юридична педагогіка як навчальна дисципліна

« Назад

Юридична педагогіка — особлива область наукового педагогічного знання - юридико-педагогічного, особлива сфера педагогіки, види професійної педагогіки. Її головна ціль — сприяння утворенню в Україні правового суспільства, покращенню законності і правопорядку, а спеціальна — дослідження юридико-педагогічних явищ, що постають у правовій галузі, формування структури наукових знань про них, а також педагогічно обґрунтованих і високоефективних методів покращення законності і правопорядку, надання допомоги всім, хто займається цим практично.

Цілі опанування предмету «Юридична педагогіка»: освоєння головних компетенцій, які є основними функціональними складовими особистості слідчого, судді, прокурора, адвоката, юрисконсульта та представників інших юридичних кваліфікацій, тобто становлення професійної компетентності.

педагогічне-мислення

Завдання курсу:

- сприяння становленню педагогічного мислення;

- знайомство з актуальними трактуваннями предмета педагогіки вищої школи і предмета юридичної педагогіки, виклад головних питань і тенденцій становлення юридичної освіти в державі та за кордоном;

- знайомство з історією і сьогоднішнім станом юридичної освіти в Україні (головними засадами до окреслення цілей вищої освіти, в тому числі юридичної, методами навчання і виховання студентів-юристів, методами педагогічного контролю);

- становлення установки на безперервну освіту на протязі усього життя і самоформування особистості;

- сприяння опануванню положень педагогічної етики відповідно до особливостей професійної роботи педагога юридичного закладу.

юридична-освіта

У підсумку освоєння предмету «Юридична педагогіка» студент мусить:

-- Знати:

- головні поняття сучасної педагогіки;

- загальні концепції виховання, педагогіку соціального середовища, специфіку сімейного виховання;

- українські та міжнародні документи про освіту;

- сутність процесу навчання, загальні методи організації навчальної роботи, особливості і засади навчання, зміст освіти.

-- Вміти:

- розкривати основні положення формування конкретної особистості в процесі її соціалізації, виховання і навчання;

- вміти використовувати методи педагогічного дослідження;

- практично обирати та використовувати методи і прийоми навчання, вміти оцінювати і вести облік підсумків навчальної роботи.

Володіти:

- вміннями використання одержаних знань для самоформування та самовиховання, професійної і громадської роботи;

- вміло використовувати методи і прийоми виховання;

- володіти методикою праці з колективом.

Курс «Юридична педагогіка» в освітньому плані перебуває у варіативній частині гуманітарного, соціального та економічного циклу і є одним з предметів, що формують загальнокультурні знання та вміння, характерні для бакалавра за напрямом навчання «Юриспруденція».

Юридична-педагогіка

Свою увагу становленню предмету спрямовували такі вчені: Левітан К.М., Зельдович Б.З., Гуревич П.С.

Отже, курс юридичної педагогіки є окремою галуззю педагогічної науки і повинен вивчатися після освоєння учнем курсу загальної педагогіки та загальної психології. Потрібною умовою оволодіння студентом даного предмету є знання ним головних педагогічних і психологічних понять, положень навчання і виховання, методології і методик навчання і виховного впливу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!