Роздрукувати сторінку

Імідж працівника ОВС (органів внутрішніх справ) як навчальна дисципліна

« Назад

Імідж працівника ОВС (органів внутрішніх справ) – це цілеспрямовано створюваний образ з метою формування в суспільстві позитивної думки і установок у відношенні співробітника ОВС.

Імідж працівника ОВС – навчальна дисципліна для студентів юридичних спеціальностей.

ІП-ОВС

Предмет дисципліни - сутність, закономірності формування та характеристики іміджу як соціально-психологічного феномену.

Метою вивчення курсу «Імідж працівника ОВС» є формування науково обґрунтованих уявлень і практико-орієнтованих умінь в області формування професійного іміджу, сприяє ефективному виконанню службових завдань.

Завдання курсу ІП ОВС:

- сформувати у слухачів науково-обґрунтовані уявлення про сутність іміджу як соціально-психологічного феномену;

- ознайомити слухачів з основними положеннями й досягненнями іміджології як дисципліни, що вивчає соціально-психологічні закономірності формування публічного образу суб'єктів соціальної взаємодії;

- ознайомити слухачів зі специфікою групового і особистого іміджу працівників ОВС;

- сформувати навички діагностики групового і особистого іміджу працівників ОВС;

- навчити способам формування професійного іміджу співробітника ОВС, яке сприяє ефективному виконанню службових завдань;

- навчити способам розпізнавання іміджевих помилок і корекції негативного професійного іміджу;

- підвищити відповідальність та особисту культуру в області публічного іміджу правоохоронних органів і репутації працівників ОВС.

Імідж-працівника-ОВС

В результаті вивчення курсу «Імідж працівника ОВС (органів внутрішніх справ)» слухачі повинні мати уявлення про:

- стан проблеми іміджу співробітника ОВС;

- науково-теоретичні основи вивчення професійного іміджу;

- сутності іміджу як соціально-психологічного феномену;

- законах формування публічного образу;

- методи діагностики та формування професійного іміджу.

В результаті вивчення курсу «Імідж працівника ОВС (органів внутрішніх справ)» слухачі повинні знати:

- сутність, закономірності формування та характеристики іміджу як соціально-психологічного феномену;

- методи вивчення іміджу;

- соціально-психологічні характеристики окремих видів іміджу: групового, професійного, особистого;

- основні характеристики персонального іміджу;

- іміджеформуючі технології;

• соціально-психологічні характеристики іміджу правоохоронних органів;

• особливості взаємодії правоохоронних органів зі ЗМІ;

• принципи і способи формування позитивного іміджу співробітника ОВС.

Програмами передбачає наступні форми роботи:

- лекційні заняття, орієнтовані на формування теоретичних уявлень і професійно-важливих знань;

- семінарські заняття, спрямовані на опрацювання теоретичних знань і формування професійно-особистісної позиції до проблеми іміджу працівників ОВС;

- практичні заняття, спрямовані на формування професійно-важливих навичок діагностики та формування іміджу співробітника ОВС, яке сприяє ефективному виконанню службових завдань.

Для більш глибокого вивчення тем слухачам надаються матеріали, завдання і список літератури для самостійної роботи.

Вивчення курсу завершується складанням заліку.

імідж-працівника

Над становленням дисципліни працювали наступні науковці: Барко В.І., Мороз Л.І., Медведєв В.С. та ін.

Отже, дисципліна «Імідж працівника ОВС (органів внутрішніх справ)» є досить актуальним предметом, навчальна програма якого вибудовується у відповідність з принципом – від теорії до практики. Вивчення кожної теми дисципліни має практичну значимість і передбачає комплексне вивчення проблеми.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!