Роздрукувати сторінку

Цивільний процес як навчальна дисципліна

« Назад

Цивільний процес представляє собою систему, урегульовану цивільним процесуальним законом дій по здійсненню правосуддя по цивільних справах.

Програма дисципліни «Цивільний процес» призначена для студентів денного відділення, які навчаються за кваліфікацією «Юриспруденція».

Успішність опанування даного курсу залежить від рівня знання матеріалу, що викладається в рамках курсів «Теорія держави і права», «Цивільне право». Бажано також паралельне вивчення студентами курсу «Арбітражний процес», так як проводиться арбітражними судами робота по дослідженню економічних суперечок та інших справ, пов'язаних з економічною роботою, також відбувається в межах цивільного судочинства, багато процесуальних інститутів у цивільному та арбітражному процесі є схожими.

цивільне-процесуальне-право

Читання предмету «Цивільний процес» відбувається в цілях оволодіння студентами теоретичних основ цивільного процесуального права – цілей, завдань, принципів, основних інститутів, понять, категорій, а також вивчення несудових видів захисту прав і законних інтересів громадян і установ.

При цьому ставиться завдання становлення у студентів знань про систему форм і процесуальних правил розв’язання правових спорів, придбання та формування у них навичок індивідуального використання теоретичних знань при аналізі правового спору і знаходженні способів його розв’язання.

Програма дисципліни «Цивільний процес» має на меті читання курсу лекцій, здійснення семінарських занять, індивідуальну роботу студентів – осмислення і засвоєння теоретичного матеріалу, прочитаного в ході лекції викладачем, опанування законодавчих актів, підготовка до семінарських занять, написання контрольної роботи і т. д.

цивільне-судочинство

У підсумку опанування предмету «Цивільний процес» студенти мусять

1. Мати знання:

– про цивільне провадження як один із методів захисту цивільних прав та законних інтересів;

– про актуальний стан науки цивільного процесуального права, про засади, що переважають у правозастосовній практиці при використанні судами положень матеріального права і процесуального права.

2. Знати:

– понятійний апарат, термінологію цивільного права;

– засади, джерела цивільного процесуального права;

– зміст, риси кожної стадії цивільного судочинства;

– нормативні юридичні акти, що координують цивільне процесуальне право, а також практику Європейського Суду з прав людини, Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого Арбітражного Суду з проблем застосування положень права.

3. Вміти:

– орієнтуватися в насущних питаннях цивільного процесуального права;

– аналізувати правозастосовну діяльність судів при розгляді та розв’язанні підвідомчих їм справ, проводити оцінку конкретних судових постанов з точки зору вірності використання судом положень права при його винесенні;

– складати процесуальні документи.

Поточний контроль здійснюється протягом всього курсу і охоплює в себе контроль за відвідуванням лекцій і семінарських занять, працею студентів на семінарських заняттях і здійсненням ними завдань викладача, перевірку контрольної роботи та реферату. Підсумковий контроль проводиться у формі іспиту.

Цивільний-процес

Свою увагу формуванню дисципліни «Цивільний процес» присвячували такі науковці: Зайцев І.М., Худенко В., Кайгородов В.Д., Кац С.Ю.

Отже, при оволодінні курсу «Цивільний процес» приділяється також увага виробленню й поглибленню навичок зі створення письмових документів, у тому числі процесуальних.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!