Роздрукувати сторінку

Земельне та аграрне право як навчальна дисципліна

« Назад

Земельне та аграрне право – навчальний курс, який призначений для студентів юридичних спеціальностей.

Земельне право є юридичною дисципліною, предметом вивчення якої є система знань про особливості та механізм правового регулювання суспільних відносин, пов'язаних з використанням та охороною земель.

аграрне-право

Як галузь права земельне право входить в групу природоресурсних галузей екологічного права і включає сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини по використанню і охороні земель. Базовий характер земельних відносин, які забезпечують взаємозв'язок всіх інших природоресурсних відносин веде до виділення земельного права в самостійну галузь.

Місце курсу визначається тим, що юристу необхідно мати уявлення не тільки про законодавство та правозастосовчу практику, але і про теоретичні проблеми земельного, природоресурсного та аграрного права. Вивчення даної дисципліни є суттєвою компонентою професіоналізму і сприяє формуванню цілісного професійного мислення практичного і наукового працівника в області юриспруденції.

Метою даної навчальної дисципліни є формування цілісного, системного уявлення про актуальні теоретичні проблеми природо ресурсного та земельного права, їх взаємозв'язку з теоретичними і практичними проблемами в рамках інших галузей права (цивільне право, адміністративне право тощо), а також формування навичок професійного і компетентного застосування права майбутніми спеціалістами.

Земельне-право

В ході її досягнення вирішуються наступні завдання:

- ознайомлення з професійною термінологією юриста;

- розвиток навичок роботи з нормативними актами, виявлення у них прогалин і колізій;

- навчання усного резюмування наукових статей і монографій і коментування прочитаного тексту;

- розвиток навичок аргументації своїх суджень щодо обговорюваної теми;

- навчання вичлененню професійно значущої інформації з тексту за фахом;

- розвиток навичок усного виступу з проблем природоресурсного, екологічного та аграрного права;

- навчання написання рефератів, анотацій до тексту, тез виступів;

- розвиток навичок аудіювання інформаційного тексту спеціальності широкого профілю;

- навчання вмінню працювати з різного роду (електронними та неелектронними) іншомовними джерелами за фахом.

У результаті освоєння дисципліни студент повинен:

- знати спеціальну юридичну термінологію;

- зміст різних наукових підходів до розуміння термінів у праві;

- знати основні положення сучасних наукових доктрин в області аграрного, природоресурсного та земельного права;

- вміти коректно і ефективно виражати власні думки в рамках професійного спілкування;

- володіти практичними навичками складання юридичних документів по земельному і аграрному праву.

Земельне-та-аграрне-право

Дослідники, які займались вивченням дисципліни: А.П. Гаврилішин, М.В. Шульга, Г.В. Анісімова, Н.О. Багай, А.П. Гетьман та ін.

Попередні дисципліни:«Конституційне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Кримінальне право», «Безпека життєдіяльності».

Отже, курс «Земельне та аграрне право» є актуальним на сьогоднішній день, адже надає необхідні знання про теоретичні проблеми земельного, природоресурсного та аграрного права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!