Роздрукувати сторінку

Компаративна теорія права як навчальна дисципліна

« Назад

Необхідність запровадження та вивчення дисципліни «Компаративна теорія права» викликане процесом посилення підприємницької діяльності, ролі та значення корпорацій – категорії юридичних осіб, що володіють визначеними загальними властивості структурної організації.

Метою вивчення даної дисципліни є вивчення поняття корпорації, специфіки правового регулювання її діяльності, основ внутрішнього – корпоративного регулювання найважливіших сфер діяльності.

Компаративна-теорія-права

Завданнями вивчення дисципліни є:

- вивчення поняття корпорації, корпоративного права;

- вивчення корпоративних правовідносин;

- вивчення основ створення та припинення корпорацій;

- оволодіння основами державного регулювання діяльності корпорацій;

- вивчення внутрішньо-фірмового (корпоративного) регулювання відносин;

- оволодіння знаннями про корпоративні конфлікти;

- володіння знаннями про інформаційну політику корпорації;

- вивчення державного регулювання діяльності корпорації.

поняття-корпорації

В результаті освоєння даної дисципліни випускник повинен володіти наступними професійними компетенціями:

---У правотворчій діяльності: розробляти нормативні правові акти.

-- Знати:

- основи правової регламентації корпоративних відносин по українському законодавству та тенденції розвитку й вдосконалення законодавства.

-- Вміти:

- розробляти нормативні акти, засновані на знанні основ правової регламентації; давати кваліфіковані юридичні висновки і консультації.

-- Володіти: юридичною термінологією; навичками правотворчої діяльності.

--- У правозастосовній діяльності: кваліфіковано застосовувати нормативні правові акти, реалізовувати норми матеріального права у професійної діяльності.

-- Знати:

- основи правової регламентації корпоративних відносин по українському законодавству та тенденції розвитку й вдосконалення законодавства.

-- Вміти:

- кваліфіковано застосовувати нормативні правові акти, що регулюють корпоративні правовідносини; вміти грамотно і логічно точно виражати і формулювати свою точку зору з корпоративної проблематики, вільно оперувати ними при обговоренні правових питань.

-- Володіти: навичками аналізу різних правових явищ, юридичних фактів, правових норм і правових відносин, які є об'єктами професійної діяльності.

--- У науково-дослідній діяльності: здатність кваліфіковано проводити наукові дослідження.

-- Знати: основи правової регламентації корпоративних відносин.

-- Вміти: застосовувати отримані знання в професійній діяльності; правильно складати і оформляти юридичні документи.

-- Володіти: навичками науково-дослідної діяльності; навичками ведення переговорів; навичками аналізу правозастосовної та правоохоронної практики.

--- У педагогічній діяльності: здатність викладати юридичну дисципліну.

-- Знати:

- основи правової регламентації корпоративних відносин.

-- Вміти: викладати юридичну дисципліну «Корпоративне право» на високому теоретичному та методичному рівні.

-- Володіти: навичками педагогічної діяльності.

регулювання-діяльності-корпорації

Свої роботи дослідженню дисципліни «Компаративна теорія права» присвятили такі вчені: Пахомова Н.Н., Пєтухов В.Н., Мозолін В.П. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Компаративна теорія права» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!