Роздрукувати сторінку

Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах як навчальна дисципліна

« Назад

«Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах», як навчальна дисципліна розкриває сутність, основні напрямки, принципи і форми міжнародної співпраці у сфері боротьби зі злочинністю.

Мета дисципліни закладається в тому, що на базі аналізу сучасних проблем охорони правопорядку, насамперед боротьби із злочинами, що являють собою міжнародну небезпеку, дається огляд практики співпраці правоохоронних органів різних країн, включаючи Україну та інші країни світу.

боротьба-зі-злочинністю

Вивчення дисципліни покликане розширити і поглибити знання і компетенції, отримані в ході навчання за напрямом «Юриспруденція» при вивченні базових («Кримінально-процесуальне право») і профільних дисциплін, а також при вивченні інших дисциплін професійного циклу.

міжнародне-право

В процесі навчання студент опановує загальнокультурними компетенціями:

- усвідомленням соціальної значимості своєї майбутньої спеціальності, проявом нетерпимості до корупційної поведінки, гідним відношенням до права і закону, володіти певним рівнем професійної правосвідомості;

- спроможністю чесно і з гідністю здійснювати професійні обов'язки, додержуватись засад етики юриста;

- спроможність вдосконалювати і формувати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень;

- компетентним застосуванням на практиці здобутих вмінь і здібностей у організації дослідних робіт, в управлінні колективом;

-- у правозастосовчій роботі:

- спроможність кваліфіковано використовувати законодавчі правові акти у конкретних сферах юридичної діяльності, реалізовувати норми матеріального і процесуального права в професійній роботі;

-- у правоохоронній роботі:

- готовністю до здійснення посадових обов'язків по забезпеченню законності і правопорядку, безпеки особистості, суспільства, держави;

- здатність виявляти, зупиняти, виявляти і досліджувати правопорушення і злочини;

- спроможність проводити попередження правопорушень, виявляти і ліквідовувати причини та умови, що сприяють їх здійсненню;

- спроможність виявляти, надавати оцінку і сприяти зупиненню корупційної поведінки;

-- у педагогічній роботі:

- спроможність викладати юридичні дисципліни на високому теоретичному та методичному рівні.

У підсумку оволодіння програми предмету «Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах» навчаються:

- Основні положення про типології і класифікації як метод юридичного спрямування;

- Основні історичні етапи становлення кримінального судочинства в Україні і західних країнах, закономірності розвитку процесуального права та практики його використання, взаємозв'язок типу суспільства і типів кримінального процесу в ньому;

- Основні засади теорії кримінального процесу та українського кримінально-процесуального законодавства;

- Основні кримінально-процесуальні теорії про типологію кримінального судочинства;

- Методи і засоби пошуку, систематизації і обробки інформації про типології кримінального судочинства.

Міжнародно-правова-допомога-в-кримінальних-справах

Дослідженням становлення курсу займаються такі науковці: Грошевий Ю.М., Буроменський М.В., Дахно І.І.

Отже, курс «Міжнародно-правова допомога в кримінальних справах» - курс, який покликаний забезпечити опанування студентами юридичний компетенція ми у сфері міжнародного права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!