Роздрукувати сторінку

Режим таємності як навчальна дисципліна

« Назад

Режим таємності - це установлений відповідно до вимог цього Закону та інших опублікованих згідно з ними законодавчих актів єдиний порядок забезпечення охорони державної таємниці.

Останніми роками «Режим таємності» введено як навчальний курс для студентів юридичних напрямків.

Мета дисципліни: підготовка студентів до організаційно-управлінської діяльності шляхом формування знань, вмінь і здібностей, необхідних у практичній роботі при реалізації вимог режиму секретності в ОВС, на базі існуючої законодавчої та нормативно-правової бази.

захист-державної-таємниці

Завдання дисципліни «Режим таємності»:

- розкрити взаємозв'язок модулів навчального плану;

- засвоєння основ правового регулювання режиму секретності в ОВС;

- прищеплення міцних знань функціонування та розвитку системи захисту державної та службової таємниці в ОВС;

- формування навичок з організації секретного діловодства у ОВС.

Предмет включений до блоку дисциплін спеціалізації. Дисципліна є самостійною, не вимагає вивчення попередніх дисциплін, сформованих професійних умінь і компетенцій.

Навчання із зазначеної дисципліни завершується складанням курсантами заліку.

органи-внутрішніх-справ

Вивчення її забезпечить вивчення дисциплін: «Основи управлінської діяльності», «Захист інформації», «Захист інформації в обчислювальних системах». Процес опанування предмету направлений на становлення таких компетенцій:

- здатний розуміти зміст і значення інформації в становленні сучасного суспільства, знати небезпеки і загрози, що постають у цьому процесі, додержуватися головних вимог інформаційної безпеки, зокрема захисту державної таємниці.

За видами діяльності:

- організаційно-управлінська діяльність:

-- здатний розробляти пропозиції щодо забезпечення інформаційної безпеки автоматизованих систем спеціального призначення;

- професійно-спеціалізовані компетенції:

-- здатний організовувати багаторівневий захист інформації в мережах.

У підсумку оволодіння предмету курсанти повинні:

-- мати уявлення:

- про місце режиму секретності в роботі органів внутрішніх справ і системи захисту інформації в цілому;

- про місце організаційного захисту конфіденційної інформації в системі забезпечення безпеки об'єкта;

-- знати:

- сутність та значення режиму секретності в роботі органів внутрішніх справ;

- способи, методи і засоби забезпечення збереження державної та службової таємниць в ОВС;

- вимоги законодавчої і нормативної бази, що регламентують питання організації режиму секретності в ОВС;

-- вміти:

- виконувати службові обов'язки в суворій відповідності з вимоги щодо забезпечення режиму секретності;

- приймати управлінські рішення в суворій відповідності з вимоги щодо забезпечення режиму секретності;

-- володіти:

- навичками практичного застосування організаційних рішень, законів, законодавчих актів, що регулюють як загальну організацію робіт з забезпечення режиму секретності, так і щодо реалізації вимог режиму секретності на конкретних об'єктах органів внутрішніх справ.

Режим-таємності

Увагу на становлення курсу «Режим таємності» звертали такі науковці: Волченков В.В., Михайлов Б.П., Нетреба В.А., Книжникова А.Н.

Отже, дисципліна «Режим таємності» забезпечує подальше вивчення дисциплін спеціалізації і формування фахівця на початковому етапі навчання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!