Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю

Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю як навчальна дисципліна

« Назад

«Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю» - дисципліна, яка вивчається студентами юридичних спеціальностей.

Цілями освоєння дисципліни «Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю» є:

- сформувати професійну компетенцію в сфері PR-діяльності в органах влади;

- сформувати знання, вміння та навички, необхідні для підтримки і розвитку зв'язків державних і муніципальних структур з цільовою громадськістю;

- виробити у студентів загальний науковий підхід у розумінні принципів PR-стратегії;

- сформувати вміння та навички у використанні технологій всередині і позаорганізаційною PR-діяльністю.

зв’язок-з-громадськістю

Основним об'єктом вивчення в рамках даного курсу є PR – діяльність в різних аспектах. Предметом курсу є комунікативний простір як сфера діяльності PR, інструментарій та досвід його застосування в різних сферах діяльності.

У процесі вивчення курсу у студентів формується розуміння природи зв'язків з громадськістю, процесів, що відбуваються в комунікативному просторі в цілому і в організації як частини цього простору.

Курс передбачає не тільки передачу студентам відповідних теоретичних знань, пошук відповідей на питання «що», але й формування умінь і навичок практичного застосування професійної ерудиції, відповідаючи на питання «як?», а також вироблення вміння самовдосконалюватися в якості керівників і

фахівців правоохоронної діяльності.

Структурно курс складається з наступних модулів: введення в PR, інструментарій PR, основні підходи, використовувані в PR і конкретні PR-технології.

Цільовими групами є: студенти системи вищої освіти, які навчаються за напрямами право та юриспунденція; слухачі системи підвищення кваліфікації та перепідготовки управлінських кадрів, які вивчають специфіку юридичної діяльності.

професійна-компетенція

Основні результати навчання дисципліни «Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю»:

- уявлення про значущість зв'язків з громадськістю органів влади з різними групами населення;

- уявлення про методи теоретичного та практичного застосування;

- навички використання технологій PR;

- навички організації, менеджменту та управління у сфері PR-діяльності;

- досвід організації і виконання PR-програми;

- досвід прогнозування соціальної реакції на PR-програми;

- досвід у створенні іміджу структур влади, лідерів.

Компетенції одночасно формуються наступними дисциплінами ООП:

- особливості та закономірності формування громадської думки в PR, його етичні та правові основи;

- основні професійні завдання фахівців із зв'язків з громадськістю в органах влади;

- специфіку застосування різноманітних технологій та інструментів PR-комунікації в залежно від поставлених завдань і типу організації;

- завдань ЗМІ у формуванні громадської думки.

Вміння:

- вибудовувати гармонійну і ефективну комунікації між організацією і такими цільовими групами, як місцеве населення, ЗМІ, держоргани, партнери, клієнти;

- планувати і організовувати PR - кампанії.

Володіти:

- сучасною науковою методологією дослідження проблем зв'язків з громадськістю;

- методами аналізу суспільних процесів;

- навичками публічної наукової мови;

- принципів етичної поведінки;

- законодавчої бази в галузі зв'язків з громадськістю.

Профілактична-робота-з-населенням

Свою увагу становленню предмету «Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю» приділяли такі науковці: Л.В. Азарова, В.А. Ачкасова, В.М. Маслов, Л.Н. Федотова.

Отже, курс «Профілактична робота з населенням, зв’язок з громадськістю» містить базові знання, якими повинні володіти професійно підготовлені юристи, адвокати, правоохоронці для ефективного виконання своїх функцій та прийняття оптимальних рішень в умовах виробничої діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!