Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю

Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю як навчальна дисципліна

« Назад

Одним з головних напрямів реалізації завдань, які стоять перед органами внутрішніх справ, є вдосконалення організації роботи служби дільничних інспекторів міліції в сьогоднішніх умовах. Розв’язання даної задачі може бути здобуто за рахунок збільшення освіти дільничних інспекторів міліції.

Програма освітнього курсу «Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю» укладена відповідно до державного освітнього стандарту вищої професійної освіти другого покоління за кваліфікацією – правоохоронна робота і окреслює зміст і структуру предмету.

дільничі-інспектори-міліції

Викладання курсу «Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю» спрямовано на придбання слухачами теоретичних знань, покращення їх практичних вмінь та здібностей з організації та проведення охорони громадського порядку.

Дисципліна «Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю» ґрунтується на принципах загальної теорії права і держави, конституційного права, адміністративного права. Метою навчання є набуття слухачами теоретичних вмінь, практичних знань і здібностей, потрібних для проведення на високому професійному рівні службової роботи в якості дільничного інспектора міліції, окреслення специфічних якостей їх праці.

Організація-служби-дільничних-інспекторів-міліції-та-зв'язок-з-громадськістю

Завдання курсу:

- Розкрити зміст законодавства України, внутрішньовідомчих юридичних актів, що коорденують роботу дільничного інспектора міліції.

- Познайомити студентів з видами і формами діяльності служби дільничних інспекторів міліції, позитивним досвідом організації її праці.

- Допомогти слухачам в індивідуальній праці з рекомендованою літературою.

У підсумку оволодіння предметом студенти повинні:

-- мати уявлення:

- про організаційно-правові засади становлення, розвитку та формуванню інституту дільничних інспекторів міліції в Україні;

- завдання, функції, правові підґрунтя діяльності дільничного інспектора міліції;

- особливостями проведення служби дільничних інспекторів міліції.

-- вміти:

- застосовувати отримані теоретичні знання на практиці;

- вести службову документацію;

- складати процесуальні та службові документи.

-- придбати навички:

- дозволу вуличних та побутових конфліктів;

- використання тактичних засобів зупинення адміністративних правопорушень і кримінально-караних діянь.

В період навчання плідну увагу передбачається надавати: розбору подібних ситуацій, що зустрічаються в роботі дільничного інспектора міліції; засад додержання законності, забезпечення особистої безпеки робітників; установленню довірчих стосунків з жителями та організації роботи з позаштатними робітниками міліції; прийомам запобігання і розв’язання конфліктів, а також вірного здійснення роботи зі зверненнями громадян; дотриманню морально-психологічної готовності до дотримання своїх обов'язків в умовах важкої, швидкоплинної обстановки.

Матеріал дисципліни вивчається на лекціях, а також в процесі індивідуальної праці студентів.

У лекціях даються більш поглиблені та розширені знання з певних тем, досліджуваних за предметом «Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю».

Список основної літератури містить нормативні документи, підручники і учбові посібники, обов'язкові для опанування. Додаткова література укладається з освітніх підручників, монографій та інших наукових робіт з адміністративної діяльності ОВС, необхідних для використання при підготовці доповідей і рефератів, більш ґрунтовного оволодіння окремих питань і тем. При вивченні курсу студенти мусять враховувати зміни в діючому законодавстві та нові надходження учбової літератури фонди бібліотек.

охорона-громадського-порядку

Свою увагу становленню предмету присвятили: Попова Л.Л., Бандурка О.М.

Отже, дисципліна «Організація служби дільничних інспекторів міліції та зв'язок з громадськістю» розкриває зміст і організацію провідних напрямків діяльності дільничного інспектора міліції: організація роботи з особами, які стоять на профілактичному обліку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!