Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Адміністративна відповідальність за правопорушення підвідомчі ОВС

Адміністративна відповідальність за правопорушення підвідомчі ОВС як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративна відповідальність за правопорушення підвідомчі ОВС – навчальна дисципліна юридичного напрямку, що вивчається студентами старших курсів ВНЗ.

Адміністративна відповідальність за правопорушення підвідомчі ОВС як навчальна дисципліна становить собою сукупність правових знань, що розкривають становлення, розвитку і вивчення дисципліни.

Адміністративна-відповідальність-за-правопорушення-підвідомчі-ОВС-це

Предметом даної дисципліни є суспільні відносин, що виникають у галузі адміністративної відповідальності.

Об’єктом адміністративної відповідальності є правопорушення, що виникають в адміністративній сфері.

Метою даної дисципліни є: опанувати, освоїти до дослідити необхідний матеріал, який затверджений в навчальній програмі, а також формування у студентів необхідних практичних та теоретичних навичок для подальшої їх діяльності.

Основаними завданнямиадміністративної відповідальності за правопорушення підвідомчі ОВС є:

- знайомство з основними змінами законодавства, з’ясування його особливостей та шляхів розвитку;

- навчання студентів точному орієнтуванню в чинному адміністративно-деліктному законодавстві;

- набуття навичок використовувати норми діючого законодавства права при кваліфікації адміністративного делікту;

- вивчення дисципліни повинно сприяти у слухачів оволодіння зі суттю адміністративно-юрисдикційної діяльності ОВС як однією з визначних складових частин адміністративної діяльності поліції, що пов’язано із впровадженням і винесенням рішень у справах про адміністративні правопорушення.

Метою адміністративної відповідальності за правопорушення підвідомчі ОВС є:

- змістовне вивчення законодавчих та теоретичних проблем Загальної й Особливої частин адміністративно-деліктного права;

- виявлення дискусійних питань щодо кваліфікації адміністративних деліктів (як по спільних питаннях кваліфікації, так і по кваліфікації самостійних складів адміністративних деліктів);

- вміти навики щодо тлумачення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- мати високі навики з відмежування адміністративних деліктів від суміжних правопорушень, особливості реалізації адміністративної діяльності по окремих видах правопорушень.

Навчальна дисципліна тісно пов’язана з наступними предметами: «Обмеження прав на особисту свободу у діяльності поліції», «Діяльність поліції з протидії насильства у сім’ї», «Організація служби діяльності дільничних інспекторів поліції та зв'язок з громадськістю».

Предмет-адміністративної-відповідальністі-за-правопорушення-підвідомчі-ОВС

Розглядаючи структуру навчальної дисципліни, то виділяють наступні основні теми та питання:

1. Нормативне правове регулювання правовідносин у сфері адміністративної відповідальності. Під час опанування цієї теми необхідно виокремити для себе основні проблеми адміністративної діяльності.

2. Структура чинного законодавства.

Розглядаючи історію адміністративної відповідальності за правопорушення підвідомчі ОВС, то можна сказати, що ця дисципліна виникла нещодавно, проте деякою частиною існувала пі час вивчення такої дисципліни як «Адміністративне право». Виокремлення в окрему дисципліну пов’язано з тим, що змінилася структура правоохоронних органів.

Велика кількість вчених та науковців оглядають актуальні проблеми та розвиток даної дисципліни, серед них: Колпаков Валерій Костянтинович, Коліушко І.Б., Кузьменко О.В., Бевзекно В.Г.

Отже, адміністративна відповідальність за правопорушення підвідомчі ОВС – навчальна дисципліна, що вивчається студентами ОКР «спеціаліст» та «магістр». Це є спеціальною та факультативною дисципліною для студентів ВНЗ України юридичного спрямування.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!