Роздрукувати сторінку

Основи управління органами виконавчої влади як навчальна дисципліна

« Назад

Виконавча влада - це діяльність з управління державою і суспільством, яка піддана контролю з боку усіх галузей влади і заснована на проведенні сформованими структурами державної влади певних функцій та впровадженої законом компетенції. Важливим є те, що управління є засадами роботи ВВ.

Програма дисципліни «Основи управління органами ВВ» сформована для кваліфікації «Юриспруденція». Зазначений учбовий курс включений до циклу предметів державно-правового напрямку.

виконавча-влада

Важливою функцією виконавчої влади є управління.

Беручись до опанування даного предмету студент мусить мати навички про зміст державного управління, систему державної влади та структуру права, уміти орієнтуватися в нормативному апараті управління і проводити аналіз юридичних актів.

Ціль курсу «Основи управління органами ВВ»:

– опанування засадами організації та діяльності ВВ, її функцій, складу органів виконавчої влади, реалізації виконавчої влади, відповідальності органів ВВ та їх уповноважених осіб;

– виховання студентів в дусі шани й поваги конституційного ладу, захисту прав і свобод людини і громадянина.

Для здобуття зазначеної цілі у ході навчання розв’язуються такі завдання:

– засвоєння студентами методологічних основ організації і діяльності структури органів ВВ;

– оволодіння законодавства, становлення вмінь роз’яснення, застосування принципів права;

– формування умінь, необхідних для розв’язання практичних засад роботи державних органів.

органи-виконавчої-влади

Засвоєння предмету «Основи управління органами виконавчої влади» утворено зважаючи на особливості навчання спеціалістів в сфері державного та муніципального управління.

«Основи управління органами виконавчої влади», будучи юридичним курсом, в першу чергу ґрунтується на низці соціально-гуманітарних предметів. Методологічним підґрунтям предмету є теорія держави і права.

Курс «Основи управління органами ВВ» опирається на низку предметів юридичного спрямування – на історію держави і права, конституційне право України, адміністративне право та інші галузеві юридичні курси.

У підсумку оволодіння дисципліною студент мусить:

- Знати правові підґрунтя державного управління, засади системи ВВ та її функціональних складових, методи адміністративно-правового регулювання;

- Уміти здійснювати аналіз моделі управлінських ситуацій і давати оцінку діяльності державних органів ВВ, якісний рівень юридичних актів, утверджених в межах нормативної компетенції самого управлінського процесу, так і зовнішніх правових актів управління;

- Мати уявлення про реальну практику державного управління, регулювання та контролю;

- Мати навички формування, затвердження і впровадження в діяльність законодавчих актів.

Основи-управління-органами-виконавчої-влади

Свою увагу формуванню предмету присвятили такі науковці: Вознюк П. Ф., Ситник В. Ф., Караєва О. С., Шаповал В. М.

Отже, курс «Основи управління органами ВВ» ставить своєю вагомою ціллю засвоїти теоретичні та правові засади планування праці органів виконавчої влади в процесі здобуття системності офіційної політики як на загальнодержавному, так і на регіональному та місцевому рівнях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!