Роздрукувати сторінку

Конституційно-деліктне право як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Конституційно-деліктне право» займає важливе місце в професійній підготовці випускника, виступає необхідною умовою його цивільно-правової спеціалізації. Освоєння даного курсу формує правосвідомість і професійні навички фахівця в галузі публічно-політичної діяльності.

Спеціальний курс «Конституційно-деліктне право» спрямований на формування у студентів знань правил регулювання зобов'язальних відносин, що складаються в сфері практики застосування законодавства в поясненні регулювання окремих видів позадоговірних відносин (відповідальність за шкоду, заподіяну актами влади, відповідальність за шкоду життю і здоров'ю громадянина).

КДП

Реалізація цієї мети вимагає врахування наступних положень:

1. Основою курсу є основні положення теорії цивільного права в галузі зобов'язального права. В навчанні повинні бути відображені всі етапи засвоєння знань, формування прикінцевих умінь: розуміння, запам'ятовування, застосування знань на практиці (рішення казусів, консультації з правових питань, складання договорів тощо).

2. Навчання цивільного зобов’язального права здійснюється з використанням як загальнонаукових методів дослідження, так і приватно-наукових методів пізнання (комплексного аналізу, системного аналізу, історичного вивчення).

3. Вивчення проблеми курсу цивільного зобов'язального права спирається на висновки інших суспільних наук (філософії, політології, соціології, історії), а також положень теорії держави та права, конституційного права та інших галузей. Пізнання окремих видів обов'язкових відносин спирається на отримання знання по загальній і особливій частині права і нерозривно пов'язане з інститутами загальної частини.

Програма ставить за мету формування у студентів уміння орієнтуватися в системі цивільного законодавства та інших правових актів, їх вивчення та аналіз; розуміння сенсу цивільно-правової матерії і уміння творчо застосовувати відповідні норми права до конкретних життєвих ситуацій.

Конституційно-деліктне-право

У процесі навчання визначаються і основні завдання курсу «Конституційно-деліктне право»:

- теоретико-пізнавальне - отримання, засвоєння і систематизації знань у сфері регулювання зобов'язальних відносин – формування навичок науково-теоретичного підходу до досліджуваних цивільно-правових явищ;

- формування навичок використання теоретичних знань у практичній юридичній роботі;

- навчання самостійно користуватися науковою, довідковою літературою, довідково-інформаційними системами та іншими джерелами.

Практична значимість курсу забезпечується особливою увагою в ньому до практичних аспектів, формування у студентів вміння складати і оформляти необхідні юридичні документи.

Значна частина навчального матеріалу присвячена розкриттю змісту та особливостей регулювання позадоговірних зобов'язань.

Вивчивши повний курс даної дисципліни, студенти повинні мати знання та засвоїти систему навичок про основні параметри українського конституційно-деліктного права, його суб'єктів, джерела.

курс-Конституційно-деліктне-право

Дослідженням питань становлення курсу займались такі визначні науковці: Ярошенко К.Б., Яшнова С., Шишкін С., Смірнов В.Т., Собчак А.А.

Отже, дисципліна «Конституційно-деліктне право» вивчає три групи відносин: по-перше, охоронні адміністративно-деліктні суспільні відносини; по-друге, суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються при попередженні адміністративних правопорушень (деліктів); по-третє, суспільні відносини, що виникають, змінюються та припиняються при захисті від суспільно небезпечних посягань; заподіяння шкоди при затриманні фізичної особи, що вчинила адміністративне правопорушення.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!