Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми кримінального права як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми кримінального права – факультативна навчальна дисципліна, студенти якого вивчають основні проблеми кримінального, а також перспективи їх вирішення.

Предмет навчальної дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права» становить собою систему наукових знань важливі питання кримінального права, а саме: теоретичні відомості, законодавство, а також застосування теоретичних норм в практичній діяльності.

Актуальні-проблеми-кримінального-права

«Актуальні проблеми кримінального права» має тісні зв’язки з наступними галузями права: Кримінально-процесуальне право, Судових та правоохоронних органів, Цивільного та цивільно-процесуального прав та інші.

Під час вивчення даної дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» вивчаються наступні основні теми:

1. Визначення основних проблем кримінального права та шляхи її вирішення.

2. Розгляд Загальної та Особливої часин и Кримінального кодексу та пошук недоліків у його нормах.

3. Основні проблеми приписів та норм кримінального права також відповідальність за різні види злочинів.

Актуальні-проблеми-кримінального-права-принципи

Метою дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» є:

- опанування студентами основних поняття, положень та актуальних питань кримінального права з використанням норм положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів;

- сформувати у студентів необхідні знання, які б сприяли гарній практичні діяльності;

- формувати ціннісні орієнтири щодо взірців демократії, поваги до особи;

- прищеплювати діяльну громадянську позицію.

Актуальні-проблеми-кримінального-права-ознаки

До фундаментальних завдань вивчення дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права» відносять:

– здобуття необхідної наукової та методологічної підготовкою, що допомагає з’ясувати сьогоднішні проблеми застосування норм кримінального законодавства, а також перспективі вирішення розбіжних принципів, самовдосконалення професійного рівня;

– розвинути у студентів правову свідомість як засаду оперативного застосування положень кримінального права.

Допомогти зрозуміти студентам сутність кримінально – правових положень, що покликано, в першу чергу, проведення таких різновидів робіт: самостійна підготовка студентів: опрацьовування наукових праць вітчизняних й зарубіжних авторів, промов вчених та працівників державних органів у періодичній пресі. Робота із узагальненою судовою практикою, а також вивчення зарубіжного законодавства та літератури.

Для виконання цих завдань складається необхідна література, що базується нормах Кримінального законодавства.

Поглиблене опанування нормами та інститутами Загальної та Особливої частин передбачає засвоєння положень сучасних теоретичних концепцій, дискусійних положень науки кримінального права.

Актуальні-проблеми-кримінального-права-це

Розглядаючи історичний розвиток дисципліни «Актуальні проблеми кримінального права», то вона почала вона вивчатися студентами ВУЗів юридичного напрямку зовсім недавно.

На даний час велика кількість науковців, вчених та дослідників вивчали досконало дану галузь права. Серед відомих науковців: Ю. В. Баулін, М.І. Бажанов, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського та інші.

Отже, дисципліна «Актуальні проблеми кримінального права» - факультативна дисципліна, проте посідає провідне місце серед усіх дисциплін юридичного напрямку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!