Роздрукувати сторінку

Актуальні проблеми кримінального законодавства як навчальна дисципліна

« Назад

Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства – факультативний навчальний предмет, студенти якого вивчають основні проблеми кримінального законодавства, а також шляхи їх вирішення.

Предмет навчальної дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» являє собою систему спільних наукових знань про самостійні найбільш насущні питання практичного вживання норм кримінального законодавства України, що стосуються окремих видів злочинів (кримінальних правопорушень), за якими виконується досудове розслідування ОВС.

Актуальні-проблеми-застосування-кримінального-законодавства-це

«Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» має міждисциплінарні зв’язки з наступними сферами та галузями права: використовуються знання, здобуті під час опанування основними юридичними дисциплінам, в основному це знання з Кримінального права, Судових та правоохоронних органів, Цивільного та цивільно-процесуального прав та інші.

Актуальні-проблеми-застосування-кримінального-законодавства

Під час вивчення даної дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» вивчаються наступні основні теми:

1. Загальні питання та проблеми кримінального законодавства.

2. Основні проблеми кримінального законодавства в Загальної частини кримінального права.

3. Основні проблеми приписів та норм кримінального законодавства, які призначають відповідальність за різні види злочинів.

Мета викладання дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» полягає в:

- засвоєння студентами основних поняття, положень та актуальних питань кримінального законодавства, використовуючи при цьому положення Кримінального та Кримінально-процесуального кодексів;

- сформувати у студентів необхідні знання, які б сприяли гарній практичні діяльності;

- формувати ціннісні орієнтири щодо взірців демократії, поваги до особи;

- прищеплювати діяльну громадянську позицію.

Актуальні-проблеми-застосування-кримінального-законодавства-джерела

До основних завдань вивчення дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» відносять:

– ґрунтовне й якісне вивченні норм діючого кримінального законодавства. А також інших правових актів, які застосовуються під час правозастосування;

– здобуття необхідної наукової та методологічної підготовкою, що допомагає з’ясувати сьогоднішні проблеми застосування норм кримінального законодавства, а також перспективі вирішення розбіжних принципів, самовдосконалення професійного рівня;

– надання студентам досконалих знань, які б допомогли їм примати правильні рішення під час практичної діяльності;

– розвинути у студентів правову свідомість як засаду оперативного застосування положень кримінального права.

Роздаючи історичний розвиток дисципліни «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства», то вона виокремилася в окрему дисципліну нещодавно. Раніше це була тема при вивченні дисципліни Кримінальне право. Проте на даний час необхідно широко вивчати дану дисципліну для того, щоб вирішувати основні проблеми кримінального законодавства та покращувати його.

Актуальні-проблеми-застосування-кримінального-законодавства-вивчає

На даний час велика кількість науковців, вчених та дослідників вивчали досконало дану галузь права. Серед відомих науковців: Ю. В. Баулін, М.І. Бажанов, В. В. Сташиса, В. Я. Тація, С. Беніцького, В. С. Гуславського, О. О. Дудорова, Б. Г. Розовського та інші.

Отже, дисципліна «Актуальні проблеми застосування кримінального законодавства» - факультативна дисципліна, яка на даний час має велике значення. Тому студенти юридичного напрямку повинні вивчати дану дисципліну та знаходити та вирішувати основні проблеми і кримінальному законодавстві.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!