Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Складання процесуальних документів з цивільних справ

Складання процесуальних документів з цивільних справ як навчальна дисципліна

« Назад

Для правильного розгляду і вирішення цивільних справ встановлюється певний порядок судочинства. Цивільний процесуальний закон виходить з того, що суд по кожній цивільній справі повинен забезпечити всебічність, повноту, об'єктивність, швидкість дослідження обставин справи і належне процесуальне оформлення всього ходу і результатів розглянутої справи.

Недотримання цивільної процесуальної форми розглядається як порушення цивільного процесуального закону, а в ряді випадків тягне скасування судової постанови.

вирішення-цивільних-справ

Таким чином, процесуальні документи служать свідченням виконання вимог закону, є засобом фіксації дотримання процесуальної форми.

Навчання дисципліни "Складання процесуальних документів у цивільних справах" здійснюється в різних формах - лекціях, семінарських заняттях, консультаціях при підготовці до заліку.

Проте важлива роль у процесі навчання студента - юриста у вищому навчальному закладі відводиться його самостійній роботі: з нормативно-правовими актами, з підручником, практики розгляду цивільних справ судами загальної юрисдикції.

Предметом вивчення дисципліни є процесуальна форма судових дій.

Дисципліна базується на знанні цивільного процесуального закону. При складанні і оформленні юрисдикційних документів слід використовувати зразки судових документів, складених суддями, теоретичні та практичні навички судді, адвоката, судових приставів.

Цілями освоєння дисципліни «Складання процесуальних документів з цивільних справ» є: закріплення і поглиблення раніше отриманих знань з кримінально-процесуального права, придбання практичних навичок складання різних процесуальних документів від імені осіб, що реалізують в кримінальному процесі державно-владні повноваження (слідчих, дізнавачів, суду та ін.), а також від імені професійних учасників процесу, які звертаються до владарюючих суб'єктів з різними клопотаннями про прийняття процесуальних рішень.

Завдання освоєння дисципліни:

– поглиблення теоретичних знань у студентів в частині, що стосується правил, що визначають порядок складання кримінально-процесуальних документів;

– придбання умінь тлумачення та застосування положень кримінально-процесуального закону та інших нормативних правових актів, що стосуються порядку складання процесуальних документів;

– формування у студентів навичок роботи з нормами, що закріплюють зміст вимоги, що пред'являються до оформлення кримінально-процесуальних документів;

– формування у студентів навичок складання конкретних процесуальних документів.

процесуальний-закон

Для вивчення даної навчальної дисципліни (модуля) необхідні такі знання, вміння, навички та (або) досвід діяльності, що формуються попередніми дисципліни: Конституційне право, Кримінальне право, Кримінально-процесуальне право.

-- Знання:

- норми чинного кримінально-процесуального законодавства в їх системно-галузевому і конституційно-правову і міжнародно-правовому розумінні;

- вимоги, що пред'являються законом до змісту та форми кримінально-процесуальних документів;

- права та обов'язки учасників кримінального судочинства, уповноважених на прийняття різних кримінально-процесуальних рішень;

- права та обов'язки учасників процесу, що виникають у зв'язку з прийняттям кримінально-процесуальних рішень, гарантії реалізації цих прав та обов'язків.

-- Вміння:

- приймати рішення, що адекватно відображають запропоновану і самостійно наближену правову ситуацію;

- письмово викладати правову сутність аналізованої життєвої ситуації, позицію щодо неї будь-якого професійного учасника процесу і аргументи, що підтверджують цю позицію і спростовують протилежну;

- оцінювати моральну складову прийнятих по кримінальній справі процесуальних рішень і дій учасників процесу, що здійснюються в зв'язку з ними.

-- Навички та (або) досвід діяльності:

- самостійного аналізу правової ситуації та застосовних до неї правових норм;

- ведення спору (доведення і спростування);

- в усній і письмовій професійній юридичній мові.

Перелік наступних навчальних дисциплін, для яких необхідні знання, вміння і навички, що формуються даною навчальною дисципліною: Кримінальне судочинство, Обвинувачення у кримінальному процесі, Суд присяжних.

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування наступних елементів компетенцій:

- Здатний дотримуватися законодавства, в тому числі Конституції, конституційні закони, а також загальновизнані принципи, норми міжнародного права і міжнародні договори.

- Здатний застосовувати нормативно-правові акти, реалізовувати норми матеріального і процесуального права у професійній діяльності.

Складання-процесуальних-документів-з-цивільних-справ

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Булатов Б.Б., Николюк В.В., Костенко Р.В. та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Складання процесуальних документів з цивільних справ» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!