Роздрукувати сторінку

Правове регулювання відносин власності як навчальна дисципліна

« Назад

Власність як наукове поняття трактується у двох значеннях: в економічному і юридичному. В економічному - це надання матеріальних благ, зміст якого полягає в належності засобів виробництва і одержаних продуктів праці країні, окремим колективам чи індивідам.

Економічні відносини власності, їх правове становлення та законодавство про власність – ключове поняття як економічної науки, так і науки цивільного права.

власність

Відносини власності і опосередковуючі їх правові відносини власності показують результат здобуття людьми предметів і благ природи, а також продукції, створюваної людьми у процесі виробничої та іншої праці. Ці відносини постають в основі будь-різного способу виробництва і окреслюють політичний склад зазначеного суспільства, його ідеологію, економічну і правову системи, положення цивільного обороту, структуру його учасників і динаміку економічних відносин, опосередковуваних зобов'язальними правовідносинами.

Засади цивільного права, які установлюють відносини власності утворюють галузь цивільного права, що утворена із ряду самостійних інститутів.

Програма предмету «Правове регулювання відносин власності» створена, беручи до уваги законодавство України та призначена для студентів юридичних напрямків.

Ціль предмету «Правове регулювання відносин власності» полягає у становленні високої підготовки фахівців в області цивільного права, які можуть працювати в судах загальної юрисдикції та господарських судах, в міністерствах та інших організаціях управління, в юридичних структурах комерційних і некомерційних об’єднань.

Завданнями даного спецкурсу є здобуття студентами теоретичних вмінь та навичок в області правового регулювання відносин власності, знань змісту положень права власності, уміння застосовувати їх у практичній роботі.

економічні-відносини-власності

У підсумку оволодіння спецкурсу «Правове регулювання відносин власності» студенти мусять знати:

- фундаментальні теоретичні питання, які активно обговорюються в економічній та юридичній науках, висновки за підсумками цього обговорення;

- зміст тверджень права, що регулюють відносини власності;

- види власності;

- компетенцію державних структур України, що видають положення права власності;

- засади здобуття та зупинення права власності.

Студенти, які опановують спецкурс мусять вміти:

- вірно встановлювати зміст положень права про власність;

- застосовувати ці положення у випадках розв’язання питань про здобуття та відчуження об'єктів права власності;

- зіставляти норми права власності при розгляді спорів про об'єкти права власності;

- застосовувати принципи права власності у випадках порушення права власності.

По кожній темі спецкурсу наводиться список літературних джерел, які студенти повинні вивчити.

Чисельність лекцій і семінарських занять з кожної теми окреслюється освітньою програмою з даного спецкурсу.

Правове-регулювання-відносин-власності

Свою увагу становленню курсу присвятили такі науковці: Бандурина Н.В., Ногіна О.А., Ноздрачов А.Ф.

Отже, опанування економічних відносин власності є предметом економіки та інших економічних дисциплін. У цьому курсі окантовуються правові відносини власності і склад актів законодавства, що регулюють економічні відносини власності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!