Роздрукувати сторінку

Процесуальні акти досудового розслідування як навчальна дисципліна

« Назад

Предмет «Процесуальні акти досудового розслідування» є спеціальним курсом і відповідає програмі, розробленої для навчання фахівців за напрямком «Юриспруденція».

Для того, щоб грамотно застосовувати отримані навички студенти повинні добре освоїти різні галузі знань і, в першу чергу, засади Конституції України, кримінальне, кримінально-процесуальне і інші галузі вітчизняного законодавства, а також знати криміналістику, юридичну психологію, судову медицину, судову психіатрію і багато інших юридичних курсів.

кримінальне-судочинство

Ціль викладання предмету полягає в тому, щоб виробити в студента правовий світогляд, повне уявлення про всі процесуальні дії слідчого і дізнавача, які проводяться в досудових етапах кримінального судочинства.

У підсумку оволодіння курсом студент мусить знати:

– основні поняття кримінального процесу; форми попереднього розслідування і підслідність кримінальних справ; учасників кримінального судочинства; докази і доказування; тривалість попереднього розслідування; порядок проведення слідчих дій; головні рішення, ухвалені в кримінальному судочинстві.

Студент мусить вміти:

– аналізувати і використовувати в практичній діяльності законодавство та інші нормативні акти процесуальних відносин;

– вірно, але і грамотно складати процесуальні документи, які найбільш часто використовуються слідчими і дізнавачами в процесі попереднього розслідування кримінальних справ.

Оволодіння даного курсу ґрунтується на дисциплінах загальної та спеціальної підготовки з кримінального і кримінально-процесуального права та ін.

процесуальне-оформлення-документів

Особлива частина спеціального предмету присвячена характеристиці рішень, що ухвалюються з окреслених проблем у досудових етапах кримінального процесу. Більшою мірою студентам слід приділити увагу оформленню таких актів, як:

– ухвала про провадження кримінальної справи;

– ухвала про відмову в провадженні кримінальної справи за різноманітними підставами;

– ухвала про притягнення в якості обвинуваченого;

– акт затримки підозрюваного;

– акти допитів підозрюваного, обвинуваченого, потерпілого і свідка;

– ухвалу про здійснення різних запобіжних заходів;

– ухвала про проведення експертизи;

– ухвала про здійснення попереднього розслідування по різних принципах та акту про оновлення попереднього розслідування;

– ухвала про зупиненню кримінальної справи за різними положеннями;

– обвинувальний висновок та обвинувальний акт.

Для формування вірного значення суті проблеми, що міститься у фабулі завдання, і вміння обґрунтувати вибір вірного рішення студентам рекомендується вивчити джерела, вказані в переліку нормативних актів та літератури, а також до кожної теми. Потрібно приймати до уваги, що поданий перелік літератури не є вичерпним; при підготовці до занять і написання контрольної роботи студент має право поряд із окресленими джерелами використовувати інші монографії та наукові статті.

Процесуальні-акти-досудового-розслідування

Свою увагу становленню дисципліни присвятили такі науковці: Строгович М.С., Царьова Н.П., Шейфер С.А.

Отже, процесуальне оформлення документів на досудових стадіях має на меті навчити слухачів вірно і грамотно складати процесуальні документи, які найбільш часто використовуються слідчими і дізнавачами в період попереднього розслідування кримінальних справ.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!