Роздрукувати сторінку

Цивільна оборона як навчальна дисципліна

« Назад

Цивільна оборона являє собою структуру заходів щодо підготовки до захисту населення, матеріальних і культурних цінностей на території України від небезпек, що постають при проведенні військових дій або внаслідок цих дій.

«Цивільна оборона» - курс для студентів юридичних напрямків навчання.

Мета дисципліни - розвиток культури безпечної поведінки в оточуючому світі у процесі становлення системи знань курсу: «Цивільна оборона» (далі по тексту ЦО), системи загальнолюдських цінностей.

надзвичайні-ситуації

Завдання курсу «ЦО»:

- сприяти готовності використання системи знань, цінностей та дій в області безпечної поведінки студента при конструюванні їм і реалізації професійної діяльності;

- сприяти оволодінню механізмами виникнення небезпек і надзвичайних ситуацій і способами запобігання і захисту від них;

- формування чіткого алгоритму дій при виникненні НС;

- розвиток практичних умінь навичок надання першої медичної допомоги собі та оточуючим;

- сприяти вихованню відповідальності за особисту безпеку, безпеку суспільства і держави;

- сприяти підвищенню загальної культури розвитку особистості студента.

Опанування предмету направлене на становлення у студента відповідно з цілями основної освітньої програми і завданнями професійної роботи наступних загальнокультурних компетенцій:

- володіння культурою мислення, спроможністю до письмової й усної мови правильно і переконливо оформити результати розумової діяльності;

- мотивацією до виконання професійної діяльності;

- встановлювати характерні причинно-наслідкові зв'язки; самостійно виконувати різноманітні творчі роботи, брати участь у проектній діяльності, в організації і проведенні навчально-дослідної роботи;

- бути готовим брати на себе моральні зобов'язання по відношенню до природи, суспільства і людини;

- володіти навичками роботи з різними джерелами інформації: книгами, підручниками, довідниками, картами, енциклопедіями, Інтернетом.

Цивільна-оборона

Також дана дисципліна сприяє розвитку таких професійних компетенцій:

- здатність орієнтуватися в перспективах захисту людини і оточуючого природного середовища від небезпек природного і техногенного напрямку;

- пропагувати цілі та задачі забезпечення безпеки людини у природному і техногенному середовищі;

- здатний оцінювати ризик і приймати заходи по захисту в умовах сформованого ризику;

- орієнтується в основних методах і системах забезпечення безпеки, вміє вибирати пристрої, методи захисту людини від природних і техногенних небезпек;

- застосовує і орієнтується в нормативно-правовій базі з безпеки життєдіяльності;

- показує спроможність адекватно спрогнозувати наслідки надзвичайної ситуації;

- має здатність аналізувати механізми впливу небезпек на людину, визначати тип впливу шкідливих чинників біологічного, хімічного, психологічного, фізичного походження;

- володіння навичками виховної роботи та вміння їх використовувати в педагогічній діяльності;

- володіння навичками організації та проведення дискусій;

- здатність до планування, організації та управління своєю професійною діяльністю і роботою різних колективів.

У підсумку оволодіння предмету студент повинен знати:

- головні поняття і визначення курсу (понятійний апарат);

- теорію і стратегію розвитку безпеки життєдіяльності людини;

– характерні ознаки небезпечних і надзвичайних ситуацій та особливості впливу їх наслідків на безпеку особистості, суспільства і держави;

- причини і наслідки небезпек соціального, техногенного та природного напрямку, методи захисту від небезпечних ситуацій;

- класифікацію і загальну характеристику надзвичайних ситуацій, причини та стадії протікання НС;

- методи забезпечення національної безпеки, необхідні для участі у забезпеченні та захисту особистої, громадської та державної безпеки;

- права і обов'язки громадян у галузі безпеки життєдіяльності.

Дисципліна «Цивільна оборона» оперує поняттями в галузі психології, фізики, філософії, культурології, логіки, онтології і теорії пізнання, етики, естетики, філософської антропології, філософії і методології науки, філософських проблем природничих, технічних і гуманітарних наук.

ЦО

Свою увагу становленню предмету приділяють такі науковці: Романенко Р.П., Шестерніна Ж.Г., Сухов А.Н.

Отже, курс «Цивільна оборона» постає одним із актуальних для студентів юридичних спеціальностей, зважаючи на ситуацію, яка відбувається сьогодні в нашій державі.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!