Роздрукувати сторінку

Імідж працівників правоохоронних органів як навчальна дисципліна

« Назад

Імідж працівників правоохоронних органів – навчальний предмет, який викладають для студентів юридичних спеціальностей.

Імідж працівників правоохоронних органів відноситься до числа багатоаспектних понять. Його психологічний зміст залежить від економічних та ідеологічних відносин і установок суспільства. Психологічна природа іміджу працівників органів внутрішніх справ надзвичайно складна. Вона включає в себе відображення не тільки реальної діяльності співробітників органів внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, але й історичні уявлення населення про представників силових структур.

імідж

Предметом вивчення навчальної дисципліни «ІППО» є система науково-педагогічних знань про теоретико-методологічні засади іміджу працівників правоохоронних органів, її структуру та особливості, методи та принципи формування іміджу та взаємодії зі ЗМІ з метою підвищення довіри населення до правоохоронних органів.

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна вивчається разом із такими дисциплінами, як: «Формування та реалізація іміджевої політики ОВС. Впровадження передового досвіду в діяльність підпорядкованого підрозділу»; «Удосконалення основних напрямів взаємодії правоохоронних органів з громадськістю та засобами масової інформації»; «Профілактична робота серед населення, зв’язок з громадськістю», «Основи іміджелогії», «Основи управління в ОВС».

Метою вивчення навчальної дисципліни «ІППО» є формування цілісної уяви про сутність іміджу та особливостей його формування, роль іміджелогії в процесі управлінської діяльності; знання принципів, методів та техніки побудови комунікаційних стратегій, особливостей взаємодії із засобами масової інформації.

Імідж-працівників-правоохоронних-органів

Основними завданнями вивчення навчальної дисципліни «ІППО» є:

- ознайомити з основними сучасними теоретичними концепціями формування іміджу;

- сприяти розумінню місця і значення іміджелогії у сфері професійно-управлінської діяльності;

- навчити основам використання закономірностей побудови іміджу в практичній діяльності;

- озброїти знаннями основних механізмів і методів формування іміджу; сприяти формуванню навичок аналізу складових іміджу та особливостей його сприйняття громадськістю;

- розкрити теоретичні засади взаємодії з громадськістю та засобами масової інформації, ознайомити із законодавчим та нормативно-правовим регулюванням цих питань;

- мінімізувати можливість виникнення конфліктних ситуацій, ознайомити з механізмом надання інформації для ЗМІ та технікою інтерв’ю;

- розкрити актуальні питання взаємодії із засобами масової інформації та визначити роль ЗМІ у побудові комунікації між правоохоронцями та громадськістю, визначити напрями удосконалення цього напрямку роботи.

ІППО

Дослідники, які працювали над становленням даної дисципліни: Матюхіна Н.П, Петрова Є.А., Попова М.В. та ін.

Отже, дисципліна «Імідж працівників правоохоронних органів» є досить актуальним предметом, адже останнім часом спостерігається зниження авторитету цієї державної структури в громадській думці пересічних громадян, постає необхідність розуміння причин цього явища – розкриття об'єктивних і суб'єктивних факторів, що впливають на імідж співробітників правоохоронних структур, вироблення напрямів його зміни в позитивному напрямку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!