Роздрукувати сторінку

Міжнародно-правові стандарти з прав людини як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародно-правові стандарти з прав людини – предмет, який окантовується студентами юридичної спеціалізації.

Наприкінці ХХ – поч. ХХІ ст. підвищилася роль міжнародно-правового механізму у регламентації різноманітних суспільних відносин і в Україні. Положення міжнародного права на сьогоднішній день використовуються для регулювання не лише міждержавних відносин, вони мають певне використання у процесі регламентації відносин, що постають між різноманітними суб'єктами всередині країни.

міждержавні-відносини

Міжнародні договори з участю України є складовою української правової системи. Засади міжнародного права надають громадянам і господарюючим суб'єктам можливість звернення за захистом порушених прав в міждержавні підрозділи, в тому числі до Європейського суду з прав людини, якщо порушені права не представилося можливим захистити з допомогою внутрішньодержавних методів. Тому актуальним постає оволодіння предмету «Міжнародно-правові стандарти з прав людини» для студентів юридичних напрямків.

Знання міжнародно-правових норм, вміння їх роз’яснювати і використовувати – неодмінна умова ефективної діяльності сучасного юриста. Тому опанування міжнародного механізму захисту прав людини являє собою важливу складову професійної підготовки юриста.

Мета курсу «Міжнародно-правові стандарти з прав людини» закладається в тому, що вона не просто ознайомлює з міжнародними органами та установами, що проводять захист прав людини, а також формує і розвиває професійні навички і вміння студентів по захисту прав людини на міжнародному рівні.

міжнародне-право

Завдання предмету:

- засвоєння теоретичних основ предмета;

- ознайомлення з засадами законодавчих правових актів, що регулюють захист прав і свобод людини та громадянина.

За результатами оволодіння курсу студенти отримають:

1. Уміння враховувати засади міжнародного права при розробці законодавчих актів.

2. Вміння застосовувати міжнародні стандарти прав людини для вироблення і обґрунтування правових позицій у національних судах, кваліфіковано використовувати норми міжнародного права при розв’язанні конкретних юридичних завдань.

3. Володіння методологією прийняття рішень, постановки проблеми і вибору найбільш оптимального її вирішення згідно з нормами національного законодавства та міжнародного права.

4. Уміння і навики діяльності з міжнародними стандартами прав людини для вироблення і обґрунтування стратегії захисту прав людини.

5. Уміння кваліфіковано тлумачити і пояснювати положення міжнародних договорів, рішення міжнародних організацій та судових органів.

6. Уміння складати документи, що потребують знань у сфері міжнародного права, для прикладу, скарги (петиції) в міждержавні органи.

7. Розуміння значення ефективного захисту прав людини для громадянського суспільства, правової держави, розвитку ідей демократії і гуманізму.

8. Вміння знайти порушення міжнародних стандартів прав людини при здійсненні діяльності правоохоронних органів.

9. Навички грамотної письмової мови, заповнення міжнародних документів, вміння вести ділову переписку.

10. Навичка пояснення текстів міжнародних договорів, судових рішень, резолюцій міжнародних організацій, володіння здібностями їх експертної оцінки.

11. Вміння тлумачити не тільки міжнародно-правові норми, але і правові позиції міжнародних судових органів.

12. Навичка готувати кваліфіковані юридичні висновки і консультації по застосуванню норм міжнародного права.

Міжнародно-правові-стандарти-з-прав-людини

Свою увагу на становлення предмету звертають такі науковці: Альонкін О.А., Тригубенко Г.В., Тацій В. та ін..

Отже, курс «Міжнародно-правові стандарти з прав людини» носить прикладний характер і спрямований на становлення у студентів знань з міжнародного права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!