Роздрукувати сторінку

Міжнародне торгове право як навчальна дисципліна

« Назад

Міжнародне торгове право - одна з юридичних дисциплін, передбачених програмою навчання для студентів юридичного напрямку. Вона являє собою систему узагальнених і спеціальних відомостей про зовнішньоторговельну та іншу діяльність в галузі міжнародного обміну товарами, інформацією, роботами, послугами, результатами інтелектуальної діяльності, у тому числі винятковими правами на них (інтелектуальною власністю).

Її вивчення покликане розширити кругозір студента, створивши у нього уявлення про специфічне, реально існуюче — паралельно (разом) з нормами національного законодавства, з яких створені конструкції, інститути, підгалузі і галузі права в класичному сенсі цього слова, — масиві юридичних норм альтернативного (недержавного) походження та застосування. Ці норми спрямовані на те, щоб врегулювати, в першу чергу, міжнародні торговельні відносини професійних комерсантів (торговців, або, як раніше говорили, купців) між собою і з споживачами, але можуть бути також використані (і дійсно використовуються) у торговельних відносинах приватних осіб, які не є міжнародними, і, крім того, в якості зразка (моделі) для створення і вдосконалення (оновлення) внутрішньонаціонального правового регулювання відносин даного типу.

Міжнародне-торгове-право

В умовах вільного доступу до зовнішніх ринків вивчення цієї дисципліни стає актуальним. Кожен кваліфікований фахівець в області зовнішньої торгівлі повинен знати і розбиратися в правовому регулюванні міжнародних торговельних операцій. Міжнародне торгове право орієнтовано на вирішення цих завдань.

Основна мета цього курсу - підготувати спеціалістів для суб'єктів господарювання, що беруть участь у міжнародному торговельному обороті.

Завдання вивчення дисципліни: формувати уявлення і знання про правове регулювання міжнародного комерційного (торгового) обігу, як особливого виду людської діяльності, що має свою правову базу й світовий досвід практичної реалізації.

міжнародний-обмін-товарами

В результаті вивчення курсу «Міжнародне торгове право» студенти повинні:

-- знати (завдання дисципліни):

- принципи, форми, методи міжнародного регулювання комерційної (торгової) діяльності;

- джерела міжнародної діяльності;

- правового регулювання законодавства під та систему зовнішньоторговельної - вимоги до суб'єктів міжнародної торгової діяльності та їх організаційно-правові форми;

- відповідальність у сфері проведення міжнародних комерційних (торгових) операцій;

- форми та способи захисту прав та інтересів суб'єктів міжнародної торгівлі.

-- вміти:

- практично застосовувати теоретичні знання з конкретних правових ситуацій у міжнародній торгівлі;

- працювати з нормативними правовими актами;

- готувати зміни та розірвання зовнішньоторговельних контрактів.

міжнародні-торгівельні-відносини

Свою увагу розвитку курсу присвятили такі науковці: Антонович М., Анцелевич Г. О, Буткевич В., Дмитрієв А. та ін.

Отже, курс «Міжнародне торгове право» спрямований на те, щоб створити у студентів уявлення про склад джерел і зміст правових норм, що регламентують міжнародну торгівлю, а також допоміжні по відношенню до неї міжнародні відносини приватних осіб.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!