Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Організація правової та претензійно-позовної роботи

Організація правової та претензійно-позовної роботи як навчальна дисципліна

« Назад

Претензійно-позовна робота – це сукупність дій, спрямованих на здійснення належного захисту інтересів та прав підприємства у взаємодії з контрагентами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Дисципліна «Організація правової та претензійно-позовної роботи» має на меті прищепити студентам навички підготовки та оформлення господарсько-правових документів з договірної та претензійно-позовної роботи на основі аналізу і оцінки типових ситуацій, що виникають на підприємствах у зв'язку із застосуванням відповідного законодавства, ознайомити з особливостями підготовки та проведення переговорів при укладенні договорів, досудовому врегулюванні конфліктів, судових спорах.

договірна-та-претензійно-позовна-робота

Завданнями вивчення дисципліни є:

1. Формування уявлень про організацію договірної та претензійно-позовної роботи;

2. Визначення поняття договірної та претензійно-позовної роботи, її завдань;

3. Вивчення основних напрямів ведення договірної та претензійно-позовної роботи;

4. З'ясування ролі й значення юридичної служби в організації і веденні договірної та претензійно-позовної роботи, її правового статусу;

5. Аналіз законодавства, яке регулює питання здійснення договірної та претензійно-позовної роботи;

6. Формування практичних навичок роботи з договірною та претензійно-позовною документацією.

Справжня робоча програма складена у відповідності з вимогами Державного освітнього стандарту, з урахуванням структури цивільного законодавства і нормативних змін.

Організація-правової-та-претензійно-позовної0роботи,

По закінченні курсу студент повинен знати:

- законодавство і юридичну практику у сфері організації претензійно-позовної роботи;

- предмет, систему, джерела, поняття і категорії, використовувані у регулюванні даної сфери;

- сферу реалізації норм, що регулюють організацію претензійно-позовної роботи;

- специфіку та особливості кожної з областей претензійно-позовної роботи;

- вимоги до складання правових документів.

Студенти також повинні вміти:

- складати проекти основної претензійно-позовної документації;

- аналізувати юридичні факти та норми, що регулюють зазначену сферу;

- застосовувати норми законодавства при вирішенні конкретних життєвих ситуацій.

Вивчення дисципліни має сприяти формуванню у майбутніх фахівців професійного мислення.

Дана дисципліна сприяє також формуванню у студентів професійної та загальнолюдської культури, активної життєвої позиції і поваги до прав інших учасників правовідносин, зміцненню моральних позицій.

Вивчення курсу у відповідності з навчальним планом включає в себе лекційні і практичні заняття, а також передбачає велику самостійну роботу студентів з нормативними актами і монографічними джерелами, результатами якої є написання контрольного завдання і складання підсумкового іспиту.

Претензійно-позовна-робота

Свою увагу на становлення дисципліни спрямовували такі науковці: Айзін С.М., Тихомиров М.Ю., Харитонов О. В.

Отже, оскільки курс орієнтований не тільки на вивчення правового регулювання організації претензійно-позовної роботи в Україні, але і на потреби економіки країни, при вивченні курсу від студентів вимагається знання основ теорії держави і права, цивільного, адміністративного, податкового законодавства і т. д.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!