Роздрукувати сторінку

Правове регулювання вищої освіти в Україні як навчальна дисципліна

« Назад

Освітнє право для багатьох — об'єкт мало досліджений.

Проте його оволодіння (як і майже усіх об'єктів реального світу) не розпочинається з нуля. Кожна людина має деякі знання про систему освіти, законодавство, що його регулює. Є власне інтуїтивне твердження про сутність об'єкта, уявлення про об'єкт.

В якості першого визначення освітнього права можна застосовувати найбільш знану і розповсюджену дефініцію.

освітнє-право

Правове регулювання вищої освіти в Україні — сукупність правил поведінки, установлених країною або від імені країни для урегулювання освітніх відносин.

Програма визначає основний зміст і послідовність опанування предмету «Правове регулювання вищої освіти в Україні». Вона має на меті надати допомогу студентам опанувати знаннями в сфері права, що регулює суспільні відносини в головній області життєдіяльності – вищої освіти, розкрити роль освітнього права в становленні української держави, показати значення освітнього права в забезпеченні законності і попередження правопорушень в освітніх відносинах.

Метою даного предмету є оволодіння освітнього права як ґрунтовної складової освіти, законодавчої і юридичної бази існування системи вищої освіти України, організаційних засад та структури управління освітою, механізмів і принципів управління якістю освіти, а також становлення у майбутніх юристів знань і вмінь для діяльності в освітньому правовому просторі.

Завдання курсу:

− показати роль і окреслити завдання освіти в сьогоднішньому суспільстві, здійснити аналіз умов формування української вищої системи освіти, її структурні складові та механізми їх взаємодії;

− проаналізувати головні нормативні акти з проблем вищої освіти, засади становлення законодавчого забезпечення освіти в Україні, структуру і види нормативно-правових актів, їх особливості застосування в освітній практиці;

− дослідити повноту законодавчого забезпечення, протиріччя в законодавстві України в сфері освіти;

− здійснити аналіз участі державних, державно-громадських і суспільних структур управління, що діють у структурі вищої освіти України у розв’язанні питань освітньої роботи згідно з їх компетенціями, утвердженими державним законодавством у цій області; здійснити аналіз законодавчих актів України та документів міжнародного права з проблем освіти в частині охорони прав і захисту інтересів студентів.

Правове-регулювання-вищої-освіти-в-Україні

Перелік спеціальної літератури, що включає в себе новітні джерела, сприяє ґрунтовному опануванню освітнього права.

Студент, вивчивши предмет «Правове регулювання вищої освіти в Україні», повинен: мати уявлення:

- про роль і завдання освіти в актуальному суспільстві;

- правову культуру і ключові проблеми освітнього права;

- про зарубіжну освітню систему;

- про засади державної політики і права у галузі освіти;

- про особливості правового регулювання освітньої роботи;

- про головні положення формування законодавчого забезпечення освіти.

-- знати:

- основні поняття освітнього права;

- основні юридичні та нормативні акти у галузі освіти;

- нормативно - правові та організаційні засади роботи освітніх організацій і об’єднань;

- цілі і завдання освітніх організацій і установ;

- склад і форми законодавчих актів, що регламентують організацію освітнього процесу, управління освітою, державний контроль освітньої та наукової роботи освітніх установ і організацій.

-- вміти:

- використовувати отримані знання в юридичній практиці;

- оцінювати якість реалізованих освітніх програм на основі діючих законодавчих актів;

- вирішувати завдання управління учбовим процесом на рівні навчального закладу та його підрозділів;

- аналізувати законодавчі акти в сфері освіти і виявляти можливі суперечності.

Про міжпредметні зв'язки дисципліни з іншими предметами свідчить взаємозв'язок освітнього права з цивільним правом, адміністративним правом, трудовим правом.

При підготовці до семінарських занять з конкретної теми необхідно вивчити рекомендовані матеріали, вміти їх аналізувати і приводити наукову документацію.

система-вищої-освіти-України

Свою увагу становленню предмету спрямовували такі науковці: Фішман Л.І., Фролов Ю.В., Махотін Д.А.

Отже, завдання курсу «Правове регулювання вищої освіти в Україні» полягає у потребі вивчення студентами законодавства в галузі освіти у зв'язку з поширенням дії окремих правових інститутів освітнього права на роботу майбутніх педагогів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!