Роздрукувати сторінку

Основи матеріального права як навчальна дисципліна

« Назад

Матеріальне право — це об’єднання галузей права, в яких провідний акцент ставиться на закріплення прав і обов'язків суб'єктів.

«Основи матеріального права» - предмет, який окантовується випускниками юридичного профілю.

Метою освоєння предмету «Основи матеріального права» є оволодіння слухачами вміннями і навичками, що дозволяють приймати участь в урівноваженні і контролі сьогоднішніх правовідносин, застосування принципів матеріального права та розв’язанні спірних проблем у фінансовій галузі.

матеріальне-право

Завданнями цього предмету є опанування змісту та механізму дії норм матеріального права, що регулюють матеріальну працю країни й муніципальних утворень.

У результаті освоєння курсу студент повинен демонструвати наступні підсумки освіти:

-- Знати:

- предмет, метод і склад матеріального права, його взаємозалежність з іншими сферами права;

- становлення матеріального права як науки та сфери права, визначних представників науки МП;

- засади та становлення норм матеріального права, їх види та засади;

- провідні форми матеріально-правових відносин, їх складу та відмінні положення;

- правовий статус суб'єктів МП та способи захисту їх прав;

- головні галузі, інститути МП, їх зміст та правове регулювання;

- поняття, форми і основні засади матеріально-правової відповідальності;

- особливості правового регулювання матеріального контролю;

- положення бюджетного права та бюджетного процесу;

- правове регулювання державних доходів і витрат, у тому числі податків як важливої форми державних доходів;

- правові основи державного і муніципального кредиту;

- правові принципи грошової системи та правове регулювання розрахунків;

- правові засади валютного регулювання та валютного контролю.

МП

-- Вміти:

- відмежовувати матеріально-правові відносини від інших видів правових відносин, які координують іншими галузями права;

- аналізувати і використовувати правові акти в структурі і взаємодії з іншими правовими актами і положеннями інших галузей права;

- володіти актами судів, науковими і учбовими матеріалами;

- вирішувати практичні ситуації і завдання в сфері матеріальної роботи країни і муніципальних утворень, використовуючи законодавчі акти;

- виявляти правові прогалини у сфері діяльності держави і муніципальних утворень;

- знаходити певний законодавчий акт і конкретну норму права, що підлягає застосуванню відповідно до ситуації;

- підготувати та обґрунтувати рішення виявлених проблем і спірних ситуацій.

Володіти навичками:

- системної праці з нормативними актами;

- аналізування змісту фінансово-правових актів, колізій і прогалин в них;

- роз’яснення фінансово-правових норм і шляхів зупинення протиріч, відкритих в нормативно-правових актах;

- логічного трактування своїх правових думок з відсиланнями на норми фінансового права, судову практику, роз'яснення управлінських органів;

- окреслення вірного способу захисту інтересів суб'єктів фінансово-правових відносин;

- контролю фінансових стосунків правовими методами;

- дослідження правових форм зупинення та попередження фінансово-правових порушень.

Основи-матеріального-права

Свою увагу формуванню та історії предмету присвятили: О. В. Бабкіна, К. Г. Волинка.

Отже, «Основи матеріального права» є актуальним курсом на сьогоднішній час, адже вивчає усі галузі права за короткий та визначений термін.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!