Роздрукувати сторінку

Судово-бухгалтерська експертиза як навчальна дисципліна

« Назад

Робоча програма освітнього курсу «Судово-бухгалтерська експертиза» є складовою основної освітньої програми за напрямком «Юриспруденція».

Предмет «Судово-бухгалтерська експертиза» належить до курсів за вибором обов'язкових дисциплін варіативної частини основної професійної освітньої програми вищої освіти.

При дослідженні і судовому розгляді деяких кримінальних справ про злочини проти власності та порядку здійснення економічної діяльності, проти порядку управління, в процесі розгляду цивільних і господарських справ судами органів кримінального переслідування і суддям доводиться збирати і вивчати документи, записи у регістрах бухгалтерського обліку, звітність про фінансово-господарську роботу установ, організацій, підприємств.

бухгалтерський-облік

Такі документи і записи можуть мати інформацію щодо незаконних господарських операцій і бути доказами, що встановлюють процес злочину і осіб, які винні у його здійсненні. Лише знання основ бухгалтерського обліку надасть допомогу фахівцеві розібратися в бухгалтерських документах і записах в рахункових регістрах, виявити значення незаконних операцій і зібрати докази в окреслених законом процесуальних формах, у зв'язку з цим особливої вагомості набуває знання процесуальних засад аналізу бухгалтерської звітності з ціллю дослідження економічних злочинів.

Ціллю предмету «Судово-бухгалтерська експертиза» є опанування студентами засадами технології здійснення судово-бухгалтерської експертизи.

економічна-діяльність

Потрібними умовами для освоєння предмету є:

- знання – правових основ бухгалтерського обліку і правового регулювання судово-бухгалтерської роботи в Україні;

- порядку віддзеркалення в даних бухгалтерського обліку окремих форм фактів господарського життя;

- етапів експертного дослідження при здійснення СБЕ;

- змоги застосування різних видів фінансового контролю для дослідження різних правопорушень в процесі з’ясування особливостей правопорушень в економічній роботі;

- типових механізмів існування документальних та обліково-економічних невідповідностей як особливих проявів рис протиправної роботи у галузі економіки;

- методики дослідження економічних відхилень від правил бухгалтерського обліку та її застосування у період розслідування кримінальних, цивільних, арбітражних та адміністративних справ;

- вміння застосовувати захисні функції бухгалтерського обліку при дослідженні економічних відхилень;

- з’ясовувати склад ключових бухгалтерських та інших документів, потрібних для застосування в доказуванні правопорушень в економічній галузі;

- застосовувати матеріали інвентаризації, документальної ревізії, різних форм експертиз при назначенні СБЕ;

- навички – індивідуального застосування засобів перевірки бухгалтерських документів і взаємопов'язаних фактів господарського життя в професійній роботі;

- дослідження різноманітних форм фальсифікацій в бухгалтерських документах;

- обґрунтування на базі отриманої економічної інформації версій про методи здійснення злочинів і формах відображення протиправних дій даних бухгалтерського обліку і звітності;

- процесуальної оцінки підсумків використання розрахунково-аналітичних і документальних методів при здійсненні СБЕ;

- досвід роботи – здійснювати первинну, додаткову, повторну системну СБЕ;

- індивідуально здійснювати судово-бухгалтерські дослідження за розділами обліку;

- реалізовувати підсумки розрахунково-аналітичних і документальних засобів перевірки фактів господарського життя в різних сферах процесуального законодавства.

Навчальна діяльність здійснюється із застосуванням як традиційних технологій, так і сучасних інноваційних методів навчання. Лекції проводяться у традиційній формі, однак, застосовуються елементи інтерактивної роботи: презентації на основі сучасних мультимедійних засобів.

Судово-бухгалтерська-експертиза

Практичні заняття проводяться в традиційній і інноваційній формах. Види рекомендованих інтерактивних форм: наукова дискусія, круглий стіл, вирішення проблемно-ситуаційних завдань (Case-study).

Свою увагу формуванню дисципліни приділяють такі науковці: Панова Т.І., Рожнова О. В., Савицька Г.В.

Отже, курс «Судово-бухгалтерська експертиза» слугує базою для опанування предметів і практик: право, бухгалтерська справа, переддипломна практика, науково-дослідна робота, державна підсумкова атестація.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!