Роздрукувати сторінку

Аграрне право як навчальна дисципліна

« Назад

Аграрне право - сукупність правових знань та досліджень, що вивчають у навчальних закладах.

Аграрне паво як навчальна дисципліна – сукупність правових знань, які вивчають у хронологічній послідовності та структурно.

Аграрне-право

Метою вивчення аграрного права є:

- розгляд та вивчення аграрного пава як окремої галузі права із її структуро, предметом, методами регулювання;

- вивчення навчальної дисципліни із використанням методологічних теоретичних досліджень;

- вивчення діючого законодавства, а також порівняння із законодавством зарубіжних країн;

- зрозуміти сутність використання сільськогосподарських земель та їх придатність;

- розробити власні дослідження після опанування дисципліни «Аграрне право».

До основних завдань дисципліни можна віднести:

- розглянути та зрозуміти сутність юридичної природи сучасного АП;

- освоїти та дослідити розвиток аграрного права;

- зрозуміти основні недоліки сучасного законодавства та винайти шляхи їх подолання;

- вивчити структуру, система аграрних відносин;

- знати предмет, методи та систему АП;

- розглянути АП у системі правових дисциплін;

- освоїти юридичну природу правового регулювання окремих сфер аграрного права;

- вивчити правові форми використання землі й інших природних ресурсів у сільському, лісовому і рибному господарстві.

Суб'єкти-аграрних-відносин

Предметом навчальної дисципліни виступають науково-теоретичні, методологічні, законодавчі, правові джерела з питань правового регулювання аграрних відносин в Україні.

Програма навчальної дисципліни має такі змістовні модулі:

1. Загальна частина курсу.

2. Особлива частина курсу.

3. Спеціальна частина курсу.

Розглядаючи загальну частину дисципліни студенти опанують наступними темами: предмет, поняття, структура АП, історичний розвиток, джерела права, базові поняття АП.

Предмет-аграрного-права

Особлива частина включає в себе правове регулювання окремих сфер аграрного права.

До спеціальної частини входять: законодавство зарубіжних країн, а також порівняльна характеристика законодавства.

Курс навчальної дисципліни включає в себе: лекційні, семінарські заняття й самостійну роботу студентів.

Одним із визначних видів навчальних занять є лекції, які дають засади знань з дисципліни, породжують науковий світогляд, визначають стан і напрямки розвитку спільної господарської діяльності в Україні. На лекційних заняттях надається конспективний виклад теми, яка розміщає теоретичні основи дисципліни, огляд науково-публіцистичної інформації, аналіз законодавства й головних засад правового регулювання загальної господарської діяльності.

Аграрне право досить нещодавно почала викладатися в навчальних закладах України. Лише в 70-х роках 19 століття розпочинається розвиток цієї дисципліни. Потреба появи цієї дисципліни викликана тим, що починають зароджуватися колгоспи, а також сільськогосподарські підприємства, які потребують законодавчого закріплення та правого регулювання.

Аграрне право посідає правовіде місце серед інших дисциплін. Воно взаємопов’язане з такими дисциплінами: адміністративне право, трудове цивільне, фінансове.

Об'єкт-аграрного-права

Видатними науковцями, вченими, істориками, що вивчають основні проблеми права, історичний розвиток та сутність АП: Жушман В.П., Янчук В.З., Погрібний О.О.

Тому, вивчення цієї дисципліни посідаю вагоме місце для студентів, які навчаються на юридичних та аграрних напрямках.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!