Роздрукувати сторінку

Юриспруденція як навчальна дисципліна

« Назад

Слово "Юриспруденція" відомо всім, але далеко не кожен може виразно пояснити, що це таке. Для того, щоб у цьому розібратися звернемося до словників. Сучасний енциклопедичний словник говорить нам про те, що Юриспруденція (від лат. jurisprudentia - правознавство), те ж, що юридична наука.

Мета навчання: вивчення основ юриспруденції та українського законодавства, формування професійних умінь і навичок, необхідних для практичної діяльності слухачів у сфері юриспруденції.

сфера-юриспунденції

До освоєння програми допускаються: студенти і випускники будь-яких вузів, а також особи, які мають середню спеціальну освіту з будь-якої спеціальності.

Заняття проводять кваліфіковані і досвідчені викладачі юридичного факультету, а також фахівці-практики.

В результаті навчання ви отримаєте:

- диплом про професійну перепідготовку, що дає право на ведення нового виду професійної діяльності в сфері юриспруденції;

- додаткові переваги працевлаштування, що розширить спектр ваших професійних можливостей;

- професійні юридичні знання;

- можливість застосовувати знання і вміння на практиці;

- зростання особистісного потенціалу, більш високу кваліфікацію.

юридичне-право

Зміст програми:

- Теорія держави і права;

- Конституційне право України;

- Цивільне право;

- Кримінальне право;

- Кримінальний процес;

- Міжнародне право;

- Адміністративне право;

- Податкове право;

- Фінансове право;

- Сімейне право;

- Підприємницьке право;

- Трудове право;

- Муніципальне право;

- Цивільний процес;

- Арбітражний процес;

- Земельне право;

- Екологічне право;

- Житлове право.

Документ, що отримується слухачем – диплом про професійну перепідготовку встановленого зразка, що дає право на ведення професійної діяльності у сфері юриспруденції.

По закінченні курсу студент повинен знати:

- роль юридичного права в правовій системі Україні;

- сутність, характер і взаємодію кримінально-правових явищ;

- їх взаємозв'язок в цілісній системі знань і значення для реалізації права;

- зміст основних юридичних інститутів;

- чинне юридичне законодавство, тенденції його розвитку та практику застосування.

Після закінчення курсу студент повинен вміти:

- правильно розуміти і тлумачити юридичне законодавство;

- дати юридичний аналіз тієї чи іншої юридичної норми, яка регулює особливості провадження у кримінальних справах;

- вільно оперувати основними поняттями Кримінально-процесуального кодексу та при необхідності застосовувати їх як при провадженні окремих слідчих дій, так і по кримінальній в цілому;

- вміти грамотно приймати юридичні рішення;

- використовувати законодавство і практику його застосування, орієнтуватися в спеціальної літературі.

Юриспруденція

Свою увагу становленню курсу «Юриспруденція» присвятили такі науковці: Тихомиров Ю.А., Супатаєв М.А., Тілле А.А., Шивков Т.В.

Отже, курс «Юриспруденція» є основним для студентів правових спеціальностей, адже сприяє закріпленню знань та навичок з юридичної діяльності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!