Роздрукувати сторінку

Договірне право як навчальна дисципліна

« Назад

Договірне право — одна із галузей зобов'язального права, сукупність правових норм, що регулюють цивільно-правові зобов'язання, що постають з різного виду договорів. Поєднує в себе інститути окремих договірних зобов'язань (купівлі-продажу, оренди, підряду тощо).

Курс «Договірне право» в структурі освітнього плану визначається обставиною, що знання, отримані аспірантами в ході вивчення даної галузі повинні послужити міцним підґрунтям для оволодіння інших предметів.

сутність-договірного-права

Дисципліна «Договірне право» відноситься до варіативної частини дисциплін за вибором профілю навчання «Цивільне право; підприємницьке право, сімейне право, міжнародне приватне право» основного професійного освітнього напрямку підготовки аспірантів Юриспруденція.

Цілями навчального предмету «Договірне право» є отримання і розширення аспірантами теоретичних умінь і здібностей практики в сфері цивільного права, розвитку вмінь і прийомів самостійно оцінювати фундаментальні наукові ідеї і концепції, які необхідні їм для успішного здійснення професійної діяльності.

В ході досягнення зазначеної мети вирішуються такі завдання:

- накопичення понять про сутність договірного права як інституту цивільного права;

- прищеплення знань у галузі правового регулювання договірних відносин;

- навчання правильному орієнтуванню в існуючому цивільному законодавстві;

- прищеплення вмінь і здібностей вірно трактувати і використовувати норми цивільного законодавства;

- підготовка до практичної діяльності висококваліфікованих фахівців.

Дисципліна «Договірне право» перебуває в логічному та змістовно-методичному взаємозв'язку з обов'язковими предметами варіативної частини, такими як «Цивільне право, підприємницьке право, міжнародне приватне право», а також з розділом педагогічної практики та науково-дослідної діяльності аспіранта.

Предмет передбачає наявність у аспірантів знань з теорії держави і права, цивільного права, російського підприємницького права, сімейного права, міжнародного приватного права в обсязі програми вищої професійної освіти.

договірне-право

Знання та вміння, одержані студентами при оволодінні даного курсу, потрібні при підготовці та захисту випускної кваліфікаційної роботи.

Зміст програми курсу визначено обсягом освітнього часу, встановленого для викладання курсу, та включає вивчення основних розділів договірного права відповідно до мети та завдань курсу.

Предмет «Договірне право» має на меті підготовку фахівців в сфері менеджменту і забезпечує розуміння студентами загальних принципів договірних відносин. Дисципліні передує освоєння таких пов'язаних курсів: «Правознавство», «Господарське право», «Інвестиційне право». Вивчення «Договірного права» забезпечує краще засвоєння таких дисциплін, як «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Міжнародні кредитно-розрахункові і валютні відносини», «Управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства».

регулювання-договірних-відносин

Дослідженням розвитку та становленням дисципліни займалися такі науковці: А. Герц, І. Верес, Т. Боднар, В. Бажанов та ін.

Отже, курс «Договірного права» надає можливість здобуття теоретичних знань у галузі договірного права та формування практичних умінь їх використання для вирішення конкретної цивільно-правової розбіжності.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!