Роздрукувати сторінку

Господарсько-процесуальне право як навчальна дисципліна

« Назад

Господарсько-процесуальне право (ГПП) є одним з основних спеціальних правових предметів, що мають фундаментальне значення в юридичній освіті.

Господарсько-процесуальне право як учбовий предмет – головна дисципліна для студентів юридичного напрямку, який охоплює в себе правові знання.

господарські-суди

Її ціль надати студентам потрібні знання про порядок судового захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів в економічних судах в ході господарського судочинства, про компетенції економічних судів по розгляду й вирішенню господарських справ і здійснення судових рішень, про права та обов'язки учасників господарського судочинства, а також про порядок захисту прав у третейському судочинстві.

Діяльність економічних судів, а також третейських судів направлена на захист прав і свобод, покращення законності і правопорядку і служить необхідною умовою функціонування країни і суспільства.

Завдання оволодіння курсу «ГПП» становлення високого рівня професійної правосвідомості та наукового мислення майбутніх юристів, формування умінь і здібностей, що дають можливість вільно орієнтуватися в законодавстві по господарському судочинстві та третейському судочинстві, проводити аналіз, роз’яснювати і використовувати ці норми.

Засвоєння курсу ГПП є важливим етапом одержання вищої юридичної освіти.

Викладання дисципліни «ГПП» забезпечує виховання майбутніх юристів, що добре розуміють сутність господарського судочинства та інших форм захисту права і здатних забезпечити додержання і захист прав і свобод громадян, індивідуальних підприємців, юридичних осіб.

господарське-судочинство

Передумовою вивчення предмету є необхідний обсяг знань про підлягають захисту прав і охоронюваних законом інтересах цивільного, земельного, адміністративного, фінансового та інших галузей права.

Знання цивільного процесу дозволяє глибше засвоїти загальні закономірності судочинства по цивільних і господарських справах та особливості господарського процесу.

Оволодіння господарського процесу забезпечує професійну підготовку кваліфікованих фахівців для діяльності в якості юрисконсультів, прокурорів, адвокатів, суддів економічних судів, судових виконавців.

За завершення вивчення дисципліни «ГПП» студенти мусять знати:

- поняття, роль і місце господарського процесуального права в структурі законодавства України;

- основні напрямок становлення господарського процесуального законодавства держави;

- цілі та методи захисту суб'єктивних прав у господарських відношеннях;

- принципи, види і стадії господарського судочинства;

- компетенцію економічних судів, проводять правосуддя з господарських справах;

- правове положення учасників господарського судочинства;

- основні інститути і поняття загальної і особливої частини ГПП;

- методику аналізу, прийоми і способи тлумачення господарського процесуального законодавства;

- основи наукового аналізу проблем ГПП;

- характеризувати поняття, інститути ГПП;

- розкривати сутність основних принципів господарського судочинства;

- самостійно вивчати і аналізувати засади господарського процесуального законодавства, практику їх використання;

- давати правову оцінку актам законодавства з господарського судочинства і співвідносити їх за юридичною силою;

- юридично грамотно та аргументовано складати відповідні судові та процесуальні документи;

- давати кваліфіковані висновки і консультації з правозастосовних питань господарського процесуального права володіти галузевою термінологією.

господарський-процес

ГПП як наука сформувалася ще в часи Античності. На сьогодні відомі напрацювання в рамках предмету таких науковців: Балюк І.А., М.Л. Шелухін, О.М. Зубатенко та ін.

Отже, господарсько-процесуальне право є однією з основних спеціальних функціональних предметів, що мають фундаментальне значення в юридичній освіті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!