Роздрукувати сторінку

Господарський процес як навчальна дисципліна

« Назад

На даний час господарський процес - певна функція країни, вид державної роботи. Норми матеріального права (наприклад, цивільного) здебільшого координують відносини, що утворюються між суб'єктами права в цивільному обороті. На відміну від них, норми господарського процесуального права спрямовані на урівноваження одного з форм державної діяльності, так як проведення судової влади, є функцією країни.

 

Господарське процесуальне право включено в структуру процесуальних галузей права поряд з цивільним процесуальним, кримінально-процесуальним, адміністративно-процесуальним, процесуально-виконавчим правом.

господарське-процесуальне-право

За своїми характерними особливостями господарське процесуальне право належить до сфери права публічно-правового напрямку.

Предмет «Господарський процес» вивчається згідно з навчальним планом перепідготовки юристів за кваліфікацією «Правознавство». Важливість даної дисципліни для сучасної юридичної освіти безсумнівна.

Її мета – дати слухачам потрібні знання про порядок судового захисту суб'єктивних прав і охоронюваних законом інтересів в загальних та господарських судах, про компетенції по розгляду і вирішенню справ і здійснення судових ухвал, про права та обов'язки учасників судочинства, а також про порядок захисту прав у третейському (арбітражному) судочинстві. Діяльність загальних і господарських судів направлена на захист прав і свобод, укріплення законності та правопорядку і служить необхідною умовою функціонування країни і суспільства.

Завдання оволодіння предмету «Господарський процес» – формування необхідного рівня правосвідомості, формування умінь і здібностей, що дають можливість орієнтуватися в процесуальному законодавстві, проводити аналіз, інтерпретувати та використовувати норми права.

Передумовою оволодіння даного предмету є необхідний об'єм знань, що підлягають захисту прав і охоронюваних законом інтересів з цивільного, трудового, земельного, адміністративного, фінансового та інших сфер права. Знання процесу дозволяє глибше засвоїти загальні закономірності судочинства по цивільні і господарські справи та особливості проведення правосуддя.

Господарський-процес

По завершенні опанування навчального предмету слухачі повинні знати:

- поняття, роль і значення господарського процесу в структурі законодавства України;

- цілі та форми захисту суб'єктивних прав у господарських та цивільних правовідносинах;

- принципи, види та стадії судочинства;

- компетенції загальних і господарських судів;

- правове положення учасників судочинства;

- основні інститути і поняття загальної і особливої частини процесуального права, третейських (арбітражних) судів.

Вміти:

- характеризувати поняття, інститути господарського процесуального права;

- розкривати сутність головних засад судочинства;

- давати правову оцінку актам законодавства з господарського та громадянського судочинства і співвідносити їх за юридичною силою.

господарські-суди

Дослідженням предмету «Господарський процес» займалися такі науковці: О. Світличний, І. Шумак, В. І. Горевий, А. М. Куліш, В. Д. Чернадчук та ін.

Отже, дисципліна «Господарський процес» є досить вагомою під час навчання юристів. На основі законів логіки і діалектики господарський суд оцінює подані докази і розв’язує спір відповідно до вимог норм права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!