Роздрукувати сторінку

Оперативно-розшукове документування як навчальна дисципліна

« Назад

Документаційна робота складається із сукупності різноманітних операцій, виконуваних оперативником з матеріальними носіями інформації з документами в ході вирішення завдань ОРД. Документаційна діяльність складається з документування та документообігу.

 

Документування полягає у проведенні різних операцій від підготовки, складання та затвердження (погодження) документів до їх створення та формування, а документообіг включає ряд операцій від створення документа (надходження його ззовні) до закінчення здійснення і оформлення, для прикладу, справа оперативного обліку, або відправлення адресату.

документаційна-діяльність

Таким чином, оперативно-розшукове документування — це частина документаційної діяльності, що полягає в процесі збирання, систематизації та фіксації відомостей, перевірки та оцінки результатів ОРД, а також прийняття на їх основі рішення оперативником. Документування в ОРД здійснюється у всіх її видах: кримінально-розшуковій роботі, перевірочній роботі, розшуку безвісти зниклих та дослідженні загроз безпеки держави. Однак для кожного виду ОРД характерно «своє» документування, у якому поряд із загальними особливостями документування в ОРД простежується специфіка. Так, у кримінально-розшуковій роботі, що протікає в рамках оперативно-розшукового процесу, виявлення злочинів та осіб, що їх вчинили, є однією з головних завдань процесу документування, а для адміністративної оперативно-перевірочної роботи типове документування, для прикладу, можливих порушень методів ліцензування.

Навчальний предмет «Оперативно-розшукове документування» призначена для тих, що навчаються за спеціальністю «Правове забезпечення національної безпеки».

Мета вивчення дисципліни: ознайомити учнів з загальними основами оперативно-розшукового документування.

Оперативно-розшукове-документування

Завдання курсу:

– тлумачення змісту ОРД;

– позначення суб'єктів ОРД;

– подання оперативно-розшукових заходів у їх правовому аспекті;

– дослідження питань, пов'язаних з документуванням в процесі ОРД;

– висвітлення заходів оперативно-розшукового заходу і оперативно-розшукових заходів;

– ознайомлення з особливістю профілактики злочинів в ОРД;

– розвиток у студентів професійного підходу до реалізації теоретичних і деяких практичних навичок в області ОРД та основ оперативно-розшукової мислення.

Програма призначена для студентів, які володіють знаннями наступних дисциплін: Правоохоронні органи, Конституційне право Росії, Адміністративне право.

У результаті освоєння дисципліни студент набуває наступні навички:

Знати:

– предмет і сучасна побудова науки теорії ОРД;

– види оперативно-розшукових заходів, їх юридичний зміст;

– підстави і умови проведення оперативно-розшукових заходів;

– права органів, уповноважених здійснювати ОРД, при рішенні задач ОРД;

– надаються права і покладаються обов'язки оперативних працівників;

– значення оперативно-розшукових відносин, що складаються з приводу сприяння громадян оперативно-розшуковій органу;

– зміст напрямів розшукової роботи органів, що здійснюють ОРД;

– юридичні підстави закладу справи оперативного обліку.

Вміти:

– оперувати поняттями і термінами в області ОРД;

– правильно складати і оформляти окремі оперативно-службові документи;

– використовувати окремі засоби ОРД.

Володіти:

– термінологією в області ОРД;

– уміннями роботи з законами і підзаконними нормативними правовими актами у сфері ОРД;

– здібностями аналізу рішень, прийнятих в ОРД;

– навичками реалізації норм Федерального закону «Про оперативно-розшукову діяльність»;

– навичками складання окремих оперативно-службових документів.

ОРД

Свою увагу становленню предмету приділяють такі науковці: С.С. Чернявський, М.М. Алексійчук, О.В. Хуторянський, І.М. Купранець, В.І. Василинчук.

Отже, значення документування обумовлено характеристиками ОРД. Вони полягають у тому, що, як правило, оперативники одержану інформацію використовують не в момент одержання і не один раз, а в основному по закінченні якогось проміжку часу, іноді досить тривалого, і багаторазово в різних оперативно-розшукових ситуаціях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!