Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності як навчальна дисципліна

« Назад

Зовнішньоекономічна діяльність – підприємництво у галузі міжнародного обміну товарами, роботами, послугами, підсумками інтелектуальної роботи.

«Правове забезпечення та регулювання ЗЕД» - освітній курс, який викладається для студентів юридичних напрямків.

Цілями освоєння предмету «Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є підготовка до правотворчої, правозастосовної, експертно-консультаційної роботи та здійснення наукових досліджень у галузі державного управління експортно-імпортних операцій та юридичного супроводу зовнішньоекономічних угод.

зовнішньоекономічна-діяльність

Завдання предмету «Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності»:

- сформувати системне уявлення про структуру правового регулювання ЗЕД в сукупності міжнародних і національних норм;

- дати знання у сфері вивчення, аналізу та оцінки ефективності основ державного впливу на роботу українських установ у зовнішньоекономічній сфері;

- закріпити отримані знання в межах науково-практичної діяльності над аналітичною таблицею організаційно-правового забезпечення становлення різних форм ЗЕД в Україні і практики їх реалізації;

- знати головні законодавчі документи;

- знати головні риси української економіки, зовнішньоекономічної активності її суб'єктів;

- знати інституційну складову управління ЗЕД в Україні;

- знати напрями зовнішньоекономічної політики країни;

- вміти правомірно застосовувати діючі законодавчі акти у галузі ЗЕД у професійній і громадській діяльності;

- володіти - вміннями філософського мислення для існування комплексного, цілісного погляду на проблеми законодавчого забезпечення ЗЕД в Україні.

Правове-забезпечення-та-регулювання-ЗЕД

«Правове забезпечення та регулювання зовнішньоекономічної діяльності» є дисципліною за вибором у межах профілю «Міжнародне право». Вона базується і є логічним продовженням таких загальнообов'язкових дисциплін, як «Конституційне право», «Адміністративне право», «Цивільне право», «Міжнародне право», «Міжнародне приватне право» в аспекті поглибленого опанування окремих тем і питань, що утворюють зміст окреслених курсів.

Тематика даного курсу безпосередньо пов'язана також з деякими предметами профілю «Міжнародне право». Це «Міжнародне право в юридичній практиці», «Оподаткування в міжнародному праві», «Право міжнародних організацій».

«Вхідними» інструментами для освоєння правового регулювання ЗЕД є знання у галузі розмежування повноважень і предметів ведення між Україною і її суб'єктами; публічного і приватного права; форм правового регулювання; системи, структури і суб'єктів українського права з врахуванням галузевої приналежності; уявлення про взаємодію міжнародного та національного права; міжнародного публічного і міжнародного приватного права; навички діяльності із законодавчими джерелами, системного аналізу юридичного матеріалу.

Освоєння окресленого курсу є потрібним для продовження юридичної освіти в магістратурі за напрямом «Міжнародне та європейське право», в першу чергу для оволодіння таких курсів магістерського навчання, як «Зовнішньоторговельний контракт» і «Право Світової організації торгівлі».

У підсумку опанування предметом студент повинен:

Знати: зміст ЗЕД, правові положення державного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, цілі, форми та методи державного регулювання, переваги країни у проведенні правотворчості у цій галузі; характеристики правового регулювання зовнішньоекономічних угод.

Вміти: оперувати юридичними принципами і категоріями у галузі зовнішньоекономічної діяльності; використовувати отримані знання для розуміння значення законодавчих установлень з питань ЗЕД; для мінімізації правових ризиків у процесі юридичного супроводу зовнішньоекономічних операцій; ухвалювати рішення і здійснювати юридичні дії відповідно до закону.

Володіти: юридичною термінологією у сфері зовнішньоекономічної діяльності, навичками діяльності з законодавчими актами; навичками аналізу юридичних явищ, правових положень і правових відносин.

Правове-забезпечення-та-регулювання-зовнішньоекономічної-діяльності

Свою увагу становленню предмету приділяли такі вчені: Цвєтинський М.П., Ревін В.Н., Сидорова В. І., Дюмулен І. І.

Отже, важливість і актуальність курсу " Правове забезпечення та регулювання ЗЕД" обумовлена відкритістю української економіки, обсягами та активністю зовнішньоекономічних зв'язків України з іншими державами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!