Роздрукувати сторінку

Інтелектуальна власність як навчальна дисципліна

« Назад

Інтелектуальна власність — це продукти творчої роботи у виробничій, науковій, літературній, художній сферах, що мають нематеріальний характер.

Інтелектуальна власність – трактується як підсумок творчої або інтелектуальної праці однієї людини або групи з декількох осіб.

дисципліна-інтелектуальна-власність

ІВ є сильним імпульсом збільшення конкурентоздатності інноваційної економіки і потребує керуючого впливу на процеси, пов'язані з її застосуванням.

Метою освоєння дисципліни є становлення комплексу знань в сфері правового, економічного і організаційного управління інтелектуальною власністю установи.

Основні завдання освоєння дисципліни:

- формування уявлення про інтелектуальну власність як про один з головних ресурсів бізнесу;

- розкриття економічної сутності та дослідження особливостей інтелектуальної власності як об'єкта господарських відносин;

- освоєння технологій управління інтелектуальною власністю.

ІВ

Освоєння курсу «ІВ» засноване на знаннях, отриманих учнями при вивченні таких предметів, як «Сучасні проблеми галузевої науки, техніки і технології», «Маркетинг ринку транспортних послуг». Отримані в результаті вивчення дисципліни знання дозволяють зв'язати вищезазначені дисципліни з іншими предметами: «Комп'ютерні технології в науці, виробництві та освіті», «Технічне і технологічне забезпечення транспортно-логістичних терміналів», «Наукові проблеми галузі», «Проектування транспортно-логістичних систем».

Процес оволодіння курсу направлений на становлення таких компетенцій:

1) з числа загальнокультурних компетенцій:

- спроможність покращувати і формувати свій інтелектуальний і загальнокультурний рівень;

- спроможність до індивідуального навчання новим методам дослідження, до зміни наукового і науково-виробничого напрямку своєї професійної праці;

- спроможністю виявляти ініціативу, в тому числі в ситуаціях ризику, перебирати на себе всю повноту відповідальності;

- спроможністю персонально одержувати за допомогою інформаційних технологій і застосовувати в практичній роботі нові знання та навички, у тому числі в нових сферах знань, безпосередньо не пов'язаних зі сферою діяльності;

- знанням закономірностей пізнавальної діяльності, основних філософських концепцій про етапи і форми розвитку наукового знання основних етапів технічного прогресу, ролі техніки і технології у становленні сучасного суспільства й умінням їх застосовувати в практичній роботі.

2) з числа професійних компетенцій:

- знання організаційно-правових основ професійної роботи;

- спроможністю використовувати основи сертифікації і ліцензування організацій, технічних засобів галузі.

Інтелектуальна-власність

Дослідженням проблем курсу «Інтелектуальна власність» займались такі науковці: Бєлов В. В., Вітапись Г. В., Денисов Г. М.

Отже, «Інтелектуальна власність» як дисципліна носить досить вагоме значення, адже знання, здобуті в процесі оволодіння курсом носять прикладний характер.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!