Роздрукувати сторінку

Страхові послуги як навчальна дисципліна

« Назад

Страхові послуги (СП) — це система послуг із страхування різних ризиків. Їх існування пов'язано з становленням ринку послуг, що здебільшого було зумовлено формуванням ризиків при продажу таких послуг, як транспортні.

Курс “Страхові послуги” займає провідне положення поміж освітніх курсів, які навчають спеціаліста юридичного напрямку.

“СП” як учбовий предмет опановує страхові послуги, які є формою виявлення страхового захисту в період ринку, досліджує методи існування попиту на страхові послуги і форми стимулювання їх збуту, окреслює умови кожної форми страхування, з’ясовує умови утворення страхових тарифів, теоретичні засади формування обсягів страхового відшкодування.

страховий-захист

Ціль предмету – допомогти студентам оволодіти механізм представлення СП, що наддасть змогу їм установити рівень знань, який надасть можливість плідно діяти за вибраною спеціальністю.

Предмет “Страхові послуги” здебільшого пов’язаний з іншими дисциплінами, такими як: “Економічна теорія”, “Фінанси”, “Ринок фінансових послуг”, “Економічний ризик і засоби його дослідження”.

Програму предмет утворено згідно із законами України в галузі страхування та методичними засадами щодо оволодіння курсу “СП”.

Навчання дисципліни має за ціль викладання лекцій, практичних занять.

Деякі проблеми курсу включені до змісту виробничої практики студентів, а також до рекомендованої тематики дипломних робіт.

Страхові-послуги

Важливими завданнями дисципліни є:

- виокремлення об’єктивної потреби та змісту страхових послуг, які даються як юридичним, так і фізичним особам;

- опанування засобів і встановлення здібностей організації роботи страховика щодо здійснення страхових послуг;

- з’ясування умов надання страхових послуг у галузі майнового та персонального страхування.

Після оволодіння і опанування програми предмету студенти мусять знати:

- головні СП, які представляють страхові установи юридичним і фізичним особам в епоху ринкових відносин;

- головні складові процесу існування і становлення СП як товару;

- види процесу і засоби реалізації СП;

- форми встановлення попиту на СП і засоби стимуляції її збуту;

- риси встановлення тарифної та цінової стратегії страхової установи;

- форми прогнозування створення страхової установи;

-- уміти:

- проводити утворення нових чи вдосконалення існуючих продуктів у страховій сфері;

- подавати і надавати оцінку вибраній стратегії ризиків через страхування;

- формувати економічне обґрунтування становлення страховика (страхової установи);

- встановлювати тарифну структуру страховика;

- вибирати засоби існування попиту на СП і засоби стимулювання її збуту.

страхування

Увагу розвитку курсу приділяли такі науковці: Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Кутуков В.Б.

Отже, опанування курсу “Страхові послуги” передує оволодіння предметом “Страхування”, що надає основи, на яких засновується ця дисципліна.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!