Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Ділова українська мова та юридичне документознавство

Ділова українська мова та юридичне документознавство як навчальна дисципліна

« Назад

«Ділова українська мова та юридичне документознавство» є учбовим предметом, присвяченим вивченню процесів документування та організації діяльності з документами у професійній роботі юриста, а також знанню української мови.

Даний курс дуже важливий для формування загальнокультурних та професійних компетенцій юриста. В суспільстві кожного разу утворюється і діє велика чисельність різних документів. Від вірної організації праці з документами залежить ефективність діяльності організацій, установ, підприємств.

ділова-українська-мова-та-юридичне-документознавство

Роль документів у сьогоднішньому суспільстві безмежна. За допомогою управлінської документації відбувається планування, фінансування, розпорядча діяльність апарату управління, проводиться бухгалтерський облік і звітність і т. п. Роль документів у різноманітних сферах діяльності людини важко переоцінити. Складно уявити сучасне суспільство і державу без правильного оформлення документації та знання своєї рідної мови.

Документи володіють винятковою значущістю у галузі права та управління. Державні органи на основі та з допомогою документів здійснюють внутрішню і зовнішню політику, управляють країною. Документи є керуючими актами для нижчестоящих органів, за їх допомогою перевіряється додержання законності, а воля державних органів доводиться до відома виконавців.

Саме документи (створена на матеріальному носії інформація, що володіє юридичною силою) є головним атрибутом того чи іншого факту при розв’язанні господарських спорів з партнерами в арбітражному суді або при розгляді трудових конфліктів з робітниками в суді.

Головна ціль учбового предмету "Ділова українська мова та юридичне документознавство" ґрунтується на знайомстві студентів з головними положеннями формування документів, засадами організації діловодства, теорією та практикою документування адміністративної роботі організацій, підприємств і установ.

процеси-документування

Мета предмету «Ділова українська мова та юридичне документознавство» - познайомити студентів:

- з законодавчою базою, що окреслює діловодство на теперішньому етапі;

- з головними формами юридичних документів, потребами, що ставляться до оформлення управлінських документів;

- з веденням документообігу в організації та проведенням контролю за виконанням документів;

- із забезпеченням зберігання документів і користуванням ними;

- з технологіями, пов’язаними з організацією документообігу, порядком формування і передання справ для архівного зберігання.

Завдання учбового предмету:

- знайомство з класифікаційними характеристиками юридичних документів;

- опанування особливостями юридичного документа: офіційно-ділового стилю, юридичних термінів, структури;

- становлення умінь формування юридичних документів та вірним розташуванням їх реквізитів;

- знайомство зі структурою тексту юридичного документа; характеристиками, що окреслюють склад документа;

- засвоєння порядку документообігу.

Предмет освітнього предмету: система правових норм, уміщених у законодавчих актах з організації документознавства; порядок здійснення операцій з юридичними документами; потреби, яким мусять відповідати документи; раціоналізація й ефективність діловодства; теоретико-методологічні розробки науковців у сфері юридичного документознавства.

юридичні-документи

Дослідженням предмету займаються такі визначні науковці, як: Т.В. Гороховська, О.А. Хазова, Л.В. Тихомирова та ін.

Отже, дисципліна «Ділова українська мова та юридичне документознавство» є досить необхідною для сучасних студентів, адже знання своєї державної мови та вміння працювати з паперами є запорукою успіху в подальшому житті.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!