Роздрукувати сторінку

Загально-правова підготовка як навчальна дисципліна

« Назад

Загально-правова підготовка – навчальний курс, який призначений для студентів юридичних спеціальностей.

Загально-правова підготовка – дисципліна, яка має на меті ознайомити слухачів з системою чинного законодавства України, нормативно-правового регулювання професійної діяльності приватних охоронців.

Загально-правова-підготовка

Право як один з видів регуляторів суспільних відносин являє собою особливу категорію, в багатотисячолітній історії юриспруденції не раз вказувалося, що універсальне визначення права не може бути надано та завжди залежить від конкретної правової системи.

Мета курсу - прищепити навички грамотної в правовому відношенні, професійної діяльності приватних охоронців, юридично обґрунтованого аналізу і вирішення складних ситуацій, правомірного захисту охоронюваної власності від протиправних посягань.

Предмет курсу «ЗЗП» передбачає засвоєння студентами широкого кола правових питань, дає уявлення про основні галузі права, існуючі в українській правовій системі і які регулюють найважливіші сторони суспільного життя.

Одним з напрямків діяльності курсу є підвищення кваліфікації слухачів в області правових знань. Особливу увага приділяється питанням поглиблення вже наявних у слухачів теоретичних знань за різними напрямками службової діяльності.

ЗПП

Фахівці предмету маючи за плечима багатий практичний досвід, допомагають слухачам освоїти не тільки теорію, але і придбати практичні навички кваліфікації злочинів і адміністративних правопорушень, складання процесуальних документів.

Завдання дисципліни «Загально-правова підготовка» полягає в ознайомленні молодих співробітників міліції з правовими основами проходження служби в органах внутрішніх справ, основними положеннями адміністративного, кримінального, кримінально-процесуального, трудового права.

Дослідники, які здійснювали становлення дисципліни: В. Зуєв, А. Шумилов, В. Шестаков та ін.

Дисципліна «Загально-правова підготовка», як важлива складова освіти студентів, поряд з економічними знаннями, здійснюється і в неюридичних вузах. Вона взаємодія з рядом правових навчальних дисциплін: «Правознавство», «Цивільне право», «Адміністративне право», «Господарське право», «Трудове право», «Муніципальне право», «Конституційне право», «Фінансове право», «Правове забезпечення інноваційної діяльності» та ін., які викладаються для студентів юридичних спеціальностей.

правова-система

Отже, Загально-правова підготовка - це найважливіша для будь-якого охоронця дисципліна. Особливо, якщо враховувати умови, що склалися у відповідній юридичній області на сьогоднішній день. Нестримна законотворчість часто-густо призводить до того, що навіть професійні працівники правоохоронних органів часом не можуть однозначно класифікувати ситуацію - так що вже казати про пересічного охоронця? Саме невміння оцінити ситуацію, що складається з правової точки зору найчастіше призводить до того, що охоронці не діють. Тому вивчення дисципліни є досить важливим на сьогоднішньому етапі суспільства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!