Роздрукувати сторінку

Кримінальний процес як навчальна дисципліна

« Назад

Навчальна дисципліна «Кримінальний процес» вивчається студентами спеціальності «Юриспруденція» і відноситься до базової частини професійного циклу.

Кримінальний процес як навчальна дисципліна знайомить студентів зі складною і багатогранною роботою органів держави по виявленню і розкриттю злочинів, розслідуванню, судовому розгляду і вирішенню кримінальних справ. Заснована на законі і проведена в певному процесуальному порядку діяльність органів дізнання, попереднього слідства, прокуратури і суду спрямована на: 1) захист прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів, 2) притягнення до кримінальної відповідальності осіб, винних у вчиненні злочинних діянь, 3) проведення правосуддя по кримінальних справах.

кримінальне-судочинство

Даний предмет – один з найважливіших спеціальних курсів, що окантовуються студентами вищих юридичних навчальних установ.

Мета курсу «Кримінальний процес» - розкрити студентам поняття і значення кримінального процесу для захисту прав і законних інтересів осіб і організацій, потерпілих від злочинів, а також для захисту особистості від незаконного та необґрунтованого обвинувачення, засудження, обмеження її прав і свобод. Розвинути у студентів здатності до індивідуального юридичного осмислення рекомендованих законодавчих джерел, спеціальної літератури та матеріалів судової практики.

Зміст курсу - визначення предмету курсу кримінального процесу як діяльності, регламентованої КПК, здійснюваної у формі правовідносин, шляхом доказування, а також як галузі права, наукової дисципліни; дослідження загальних положень кримінального судочинства, досудового і судового провадження, певного порядку кримінального судочинства, міжнародного співробітництва в сфері кримінального судочинства.

кримінальні-справи

Завданнями оволодіння даного курсу є:

- опанування студентами головними поняттями кримінально-процесуального права;

- вміння розмежувати кримінально-процесуальне право з суміжними галузями права (кримінальним правом, кримінально-виконавчим та ін.);

- оволодіння студентами вміннями діяльності з кримінально-процесуальним законом;

- уміння використовувати набуті знання в окреслених ситуаціях.

Курс створений з лекцій та практичних занять (семінарів). Лекції читаються на основі діючого законодавства, використання опублікованих рішень Пленуму Верховного Суду і Конституційного Суду України, порівняльно-правового аналізу з раніше чинним законодавством, і по мірі необхідності з законодавством західних держав (США, Англії, Франції, ФРН).

Практичні заняття (семінари) організуються в двох формах:

- Обговорення теоретичних питань як у формі відповідей на поставлені викладачем запитання, так і у формі наукових повідомлень;

- Рішення освітніх завдань, заснованих на матеріалах певних кримінальних справ.

Від студентів вимагається відвідування лекцій та семінарських занять, обов'язкова участь в атестаційних випробуваннях. Особливо цінується активна робота на семінарі, а також кількість контрольних робіт та екзаменаційних есе.

Для успішної роботи в семінарі студент повинен прочитати зазначену викладачем напередодні літературу і активно брати участь у дискусії, вміти викласти основні ідеї прочитаних джерел дати їм аргументовану оцінку. Саме усні виступи студентів на семінарі є головним критерієм високої екзаменаційної оцінки.

В структуру найвищої оцінки включаються такі складові у таких пропорціях:

- відвідування лекцій і робота на семінарах;

- виконання за семестр письмових контрольних;

- творча робота: мультимедійна презентація з теми курсу, переклад джерела та усні виступи з аналізом роботи.

Кримінальний-процес

Свою увагу на розвитку курсу спрямовували такі науковці: Азаров Ю.І., Баулін О.В., Карпов Н.С., Поповченко О.І., Савицький Д.О.

Отже, під час вивчення курсу «Кримінальний процес» студенти задовольняють свої потреби в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку, удосконалюють свої здатності щодо аналізу та тлумачення положень правової теорії і законодавства, а також матеріалів слідчої та судової практики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!