Роздрукувати сторінку

Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС - це врегульована нормами адміністративного права особливий тип управлінської діяльності, що міститься в розкритті протиправних дій, зібранні та оцінці потрібних матеріалів (а ще підтверджень), кваліфікації адміністративних злочинів.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС – факультативна дисципліна, що вивчається студентами ВНЗ юридичного профілю, які підпорядковуються МВС та якщо у ВНЗ є даний напрямок.

Адміністративно-юрисдикційна-діяльність-органів-внутрішніх-справ

Предметом дослідження навчальної витримки вважаються відносини у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ.

Навчальна дисципліна має зв’язки з наступними: Адміністративне право, Судові та правоохоронні органи, Адміністративна діяльність ОВС.

Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС складається з наступного змістовного модуля: поняття ОВС, діяльність, повноваження та структура ОВС, реформування ОВС.

«Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС» вважається однією з тих дисциплін, яка покликана забезпечити фактичну професійну та правову підготовку професіоналів органів внутрішніх справ та громадську безпеку.

Метою дослідження «Адміністративно-юрисдикційної діяльність ОВС» вважається поглиблене пізнання законодавчих і теоретичних проблем Загальної і Особливою частини Адміністративного права; перевірки неоднозначних питань кваліфікації адміністративних деліктів (як по загальних питань кваліфікації, так і по кваліфікації окремих складів адміністративних деліктів), вміння надавати пояснення положень Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Адміністративно-юрисдикційна-діяльність-органів-внутрішніх-справ-права

Головними завданнями «Адміністративно-юрисдикційної діяльність ОВС» є:

- надання навичок студентам у вірному орієнтування чинного адміністративного законодавства;

- вміння правильно використовувати норми чинного законодавства;

- вміння правильно робити кваліфікацію адміністративного делікту;

- ознайомлення з науково теоретичною базою адміністративної юрисдикції ОВС та її правове регулювання;

- ознайомлення з процесуальними формами реалізації адміністративної юрисдикції.

Під час вивчення дисципліни студенти повинні опанувати:

- основні положення законодавства України та нормативних актів, які регулюють адміністративно-юрисдикційну діяльність органів внутрішніх справ;

- знати основні повноваження та завдання органів внутрішніх справ;

- відтворювати головні думки, що відображають суть адміністративно-юрисдикційної діяльності органів внутрішніх справ, а ще знати ієрархію нормативно-правових актів, відповідно до роботи ОВС в даній сфері;

- вірно використовувати адміністративно-правові норми в процесі кваліфікації адміністративних деліктів.

Розглядаючи дисципліну в юридичному контексті, можна зробити висновок що вона ж похідною від таких дисциплін: Кримінальний процес, Адміністративне право, Судові а правоохоронні органи. Саме ці навчальні дисципліни в деякій мірі вивчають адміністративно-юрисдикційну діяльність ОВС. Проте із розвитком цієї сфери та появою нового наукового матеріалу виникла потреба у виділенні її в окрему галузь права.

На даний час вже існує велика кількість напрацювань, підручників з дисципліни, що мають необхідний матеріал під час вивчення.

Адміністративно-юрисдикційна-діяльність-органів-внутрішніх-справ-поняття

Серед видатних науковців та вчених, які вивчали дану дисципліну можна виокремити: Морозова В. О., Миронюк Р. В., Кузьменко О. В., Коваленко О. В., Луговий І.,О.

Отже, Адміністративно-юрисдикційна діяльність ОВС – не обов’язкова дисципліна для вивчення студентами юридичного напрямку. Проте відіграє велику роль для формування потрібних навичок для студентів, що навчаються у ВНЗ, що підпорядковані МВС.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!