Роздрукувати сторінку

Адміністрування податків і платежів як навчальна дисципліна

« Назад

Адміністрування податків і платежів – навчальна дисципліна, що вивчається студентами юридичного та економічного напрямку.

Головна мета дисципліни – здобуття студентами знань у сфері теорії й практики вживання тих інститутів податкового права, що мають зв'язок із здійсненням платниками податків конституційного податкового обов’язку з розрахунку податків, зборів і творять умови для його здійснення, що регулюють правову процедуру адміністрування податків, зборів, що своєю чергою виступає як сукупністю правових податкових процедур, наприклад, такими як облікові податкові процедури, платежів, процедури податкової звітності, процедури податкового контролю, процедури сплати податків, процедури узгодження податкового зобов’язання.

Адміністрування-податків-і-платежів

У процесі вивчення дисципліни «Адміністрування податків і платежів» студенти здобудуть знання про податкові процедурі в сфері податкового процесу, який направляє використання матеріальних норм податкового права.

Для досягнення мети очікується вирішення наступних головних завдань:

- опанування теоретико-організаційними засадами і нормативно-правовою базою адміністрування податків;

- здобуття навиків здійснення податкової роботи та обліку платників податків у податкових органах.

Адміністрування-податків-і-платежів-схема

Об’єктом навчальної дисципліни «Адміністрування податків і платежів» є процеси адміністрування податків, зборів та інших обов’язкових платежів, здійснення контролю за справлянням яких доручено контролюючим органам.

Предмет дисципліни «Адміністрування податків і платежів»: теоретичні, а також практичні засади координації і регулювання роботи органів державної податкової служби та платників податків.

Опрацьовування даної навчальної дисципліни студент починає, послухавши більшість навчальних дисциплін гуманітарного та професійного циклів. Теоретико-методологічною базою вивчення цієї дисципліни є такі навчальні дисципліни, як: "Державне регулювання економіки", "Макроекономіка".

Так знання з даної дисципліни вбезпечують вдале засвоєння таких навчальних дисциплін, як: "Податкове планування та мінімізація податкових ризиків", "Оподаткування виплат з оплати праці", "Сучасні проблеми оподаткування", а також здійснення тренінгів, міждисциплінарних комплексних курсових робіт, бакалаврських й магістерських дипломних робіт.

Адміністрування-податків-і-платежів-це

Міждисциплінарні зв’язки. Окрім власних податкове право для регулювання відносин адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів) використовує також норми інших галузей та інститутів права – адміністративного (у тому числі адміністративного процесу), господарського, цивільного, кримінального, банківського права, чим обумовлюється його тісний зв’язок з іншими правовими утвореннями в системі права України.

Серед економічних наук курс «Податкові процедури та податкове адміністрування» має зв’язок із державним регулюванням економіки (податкове регулювання економіки), спирається на бухгалтерський (фінансовий) облік як інформаційне джерело податкового обліку.

Оволодіння «Адмініструванням податків і платежів» позначає отримання потрібних знань на лекціях та самостійно, а також у ході роботи на семінарських заняттях і при здійсненні індивідуальних завдань.

Адміністрування-податків-і-платежів-поняття

В результаті вивчення курсу студент повинен знати:

- правові засади державного податкового менеджменту та податкового адміністрування, як його складової частини;

- законодавче регулювання адміністрування податків, зборів, платежів;

- податкові процедури, що врегульовані податковим законодавством;

- Володіти: знаннями про систему контролюючих органів у сфері оподаткування та їх повноваження з адміністрування податків, зборів, платежів, про порядок здійснення податкового контролю та застосування заходів державного примусу;

- Вміти: застосовувати свої знання на практиці.

Отже, Адміністрування податків і платежів – одна з найважливіших дисциплін серед дисциплін економічного та юридичного напрямків.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!