Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Оперативно-розшукова діяльність (загальна та особлива частина)

Оперативно-розшукова діяльність (загальна та особлива частина) як навчальна дисципліна

« Назад

Оперативно-розшукова діяльність (ОРД) – одна із форм адміністративної роботи, які можуть проводитися негласно, а до одержаної ними інформації доступ обмежується. До таких форм роботи належать розвідка і частково – оборонна, зовнішньополітична, наукова, пов'язана зі створення нової оборонної техніки, і інша робота.

Освітній матеріал, викладений у програмі, структурований у дві частини: загальну і особливу.

Оперативно-розшукова-діяльність

Загальна частина курсу містить загальнотеоретичні положення, що стосуються формування та становлення оперативно-розшукової роботи як науки; правові та моральні засади оперативно-розшукової роботи; поняття, класифікацію, підґрунтя і засади здійснення оперативно-розшукових заходів; проблем діяльності з особами, застосовуються в оперативній діяльності; збору оперативно-розшукової інформації.

Особлива частина, присвячена оперативно-розшуковому процесу, адміністративної оперативно-перевірочної діяльності, відкритим формам організації і тактики оперативно-розшукової роботи.

Ціль освітнього предмету «Основи оперативно-розшукової діяльності» ґрунтується на розширенні у студентів юридичного світогляду і одержання міцних знань з головних питань правового регулювання відносин у галузі оперативно-розшукової роботи на базі опанування оперативно-розшукового законодавства у його взаємозалежності із засадами конституційного, кримінального права, кримінального процесу. Оволодіння теоретичних засад основ ОРД дає можливість вдалому вирішенню великого кола практичних завдань у галузі попередження та розкриття злочинів, захисту інтересів юридичних і фізичних осіб.

Завданнями навчання даного освітнього курсу є: забезпечення міцного опанування студентами систематизованих знань, набуття ними вмінь і здібностей в області правових та організаційно-тактичних основ ОРД, потрібних для здійснення професійних обов'язків у юридичній практиці.

ОРД

Предмет досліджуваного предмету слід розглядати як предмет теорії ОРД, зміст якої складають: закономірності в системі відносин, що утворюються у галузі ОРД; характеристика заходів боротьби зі злочинністю, що відбуваються із використанням оперативно-розшукових сил, засобів і методів; дослідження правових засад ОРД; опанування закономірних зв'язків між таємним характером здійснених злочинів і потребою застосування для їх попередження та ліквідації оперативно-розшукових заходів; закономірності, що постають в організації ОРД і проявляються в процесі одержання, перевірки, фіксації і застосування оперативно-розшукової інформації.

В процесі навчання передбачається використовувати такі нові форми освітньої роботи:

1) дискусія - вид освітньої роботи, в межах якого студенти проявляють свою думку щодо питань: правового регулювання та засад оперативно-розшукової діяльності; застосування підсумків оперативно-розшукової діяльності. Здійснення дискусії має на меті створення студентами тез або рефератів із окресленої тематики;

2) метод кейс-стадії, при використанні якого студенти і педагог приймають участь у певному обговоренні ситуацій і завдань з проблем правової регламентації та організації здійснення оперативно-розшукових заходів; організації і тактики виявлення та ліквідації злочинів в області економіки;

3) тестування - контроль знань за допомогою тестів, які утворені з питань і варіантів відповідей для вибору по всьому курсу «Основи оперативно-розшукової діяльності», здійснюється на завершальній стадії навчання.

У підсумку оволодіння предметом студент мусить:

- володіти уявленнями про соціальні ролі та зміст оперативно-розшукової діяльності;

- знати коротку історію оперативно-розшукового законодавства, чинні положення права у галузі ОРД, права та обов'язки суб'єктів ОРД, поняття та зміст оперативно-розшукових заходів, процедурні форми виробництва по справах оперативного обліку, умови, напрями і тактику застосування результатів ОРД у боротьбі із злочинністю; головні засади відомчого контролю та прокурорського нагляду за ОРД;

- вміти правильно використовувати принципи оперативно-розшукового законодавства у різних ситуаціях боротьби з злочинністю, захисту інтересів громадян та юридичних осіб, чітко визначати юридичні основи для здійснення оперативно-розшукових заходів і прийняття інших рішень під час їх виробництва, оформляти підсумки ОРЗ і документи по передачі їх до органів попереднього розслідування, прокуратури або в суд.

оперативно-розшукове-законодавство

Свою увагу на становлення курсу звертають такі науковці: Ю. М. Грошевий, С. О. Гриненко, О. В. Капліна та ін.

Отже, курс «Основи оперативно-розшукової діяльності» відноситься до предметів, що окантовуються студентами юридичного напрямку. Її зміст становить комплекс фундаментальних положень сучасної теорії та практики оперативно-розшукової роботи.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!