Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість

Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість як навчальна дисципліна

« Назад

Розуміння цінності людської особистості, її гідності стало значним досягненням світового співтовариства ХХ століття. Передова світова громадськість прагнула і прагне визначити той загальнолюдський мінімум прав і свобод, який може бути забезпечений будь-якій людині у будь-якій країні.

З метою утвердження цих прав і свобод державами були розроблені і прийняті відповідні міжнародно-правові документи, обов'язкові до виконання суб'єктами, що добровільно визнали їх юридичну, політичну та моральну силу.

Європейські-стандарти-права-людини-на-свободу-і-особисту-недоторканість

Мета дисципліни: формування у магістрантів уявлення про спадкоємність у розвитку політико-правової думки, в утвердженні прав людини як загальновизнаного міжнародно-правового стандарту, у створенні інститутів міжнародного та національного регулювання та захисту прав людини, і гуманістичного світогляду, суттєвою складовою якої є повага до прав людини.

Завдання дисципліни:

- дати загальну характеристику універсальної системи прав і свобод людини, визначити форми їх реалізації;

- сприяти з'ясуванню основних рис і особливостей міжгалузевого інституту обмеження прав і свобод людини;

- сформувати уявлення про сутність та роль міжнародного і національного механізму захисту прав і свобод людини;

- показати специфіку міжнародного регулювання прав людини у світовому співтоваристві;

- виховання магістрантів у дусі поваги прав людини як загальновизнаного принципу європейського та міжнародного права;

- формування навичок застосування стандартів прав людини в практичній діяльності.

захист-прав-людини

Дисципліна «Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість» входить в професійний цикл. Дисципліна відноситься до варіативної (профільної) частини за напрямом «Юриспруденція». Дисципліна «Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість» займає центральне місце у процесі професійної підготовки магістра юриспруденції, оскільки покликана сприяти вихованню у них шанобливого ставлення до прав і свобод, проголошених Конституцією як вищої цінності.

Діяльність юриста безпосередньо спрямована на захист прав і свобод людини і громадянина. Для повноцінного здійснення професійної діяльності необхідне знання міжнародних угод у галузі прав і свобод людини, а також законодавства, що стосуються як питань забезпечення та захисту прав і свобод, так і їх обмеження.

На сучасному етапі розвитку правової науки «Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість» визнана необхідною навчальною дисципліною, що забезпечує якісну і успішну юридичну освіту. Доказом цього є включення даної дисципліни в навчальний план багатьох юридичних вищих навчальних закладів.

Повноцінному забезпеченню даної навчальної дисципліни навчальним матеріалом сприяє поява великої кількості навчальних і навчально-методичних видань. Завдання, на вирішення якої спрямована програма, полягає у забезпеченні даного навчального курсу необхідним матеріалом, який дає можливість всебічному вивченню проблем, що входять в сферу інтересів загальної теорії та захисту прав людини.

В результаті освоєння змісту дисципліни «Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість» слухач повинен:

-- Знати:

- поняття і теоретичні концепції прав людини;

- міжнародні акти в галузі прав людини;

- зміст і сутність механізму обмеження прав і свобод людини;

- утримання нормативно-правових актів, що закріплюють права і свободи людини.

-- Вміти:

- аналізувати принципи і норми міжнародних актів у галузі прав людини;

- самостійно вирішувати питання, пов'язані з тлумаченням джерел міжнародного права прав людини;

- використовувати набуті знання у всіх аспектах практичної діяльності і при вивченні інших навчальних дисциплін.

-- Володіти:

- навичками пошуку джерел прав людини, в тому числі за офіційним Інтернет-ресурсів;

- навичками складання та оформлення документів, пов'язаних із застосуванням міжнародних актів у галузі прав людини.

обмеження-прав-і-свобод-людини

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили такі вчені: Р.М. Валєєва, І.І. Котлярова, Є.В. Гулін та ін.

Отже, якщо Вам не вистачає часу, і необхідно придбати магістерську роботу чи статтю з курсу «Європейські стандарти права людини на свободу і особисту недоторканість» пишіть у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Ми радо Вам надамо допомогу в цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!