Роздрукувати сторінку

Кримінологічна віктимологія як навчальна дисципліна

« Назад

Кримінологічна віктимологія - вчення про потерпілого від злочину та його поведінку. Віктимністъ, як сукупність певних властивостей особистості та соціального статусу потерпілого, підвищує його кримінальну вразливість. Курс кримінології – необхідна складова частина підготовки грамотних юристів. Вивчення даного курсу дозволяє сформулювати науково-обґрунтований підхід до проблем злочинності – причин скоєння різних груп злочинів, особливостей осіб, що вчинили злочини.

 

Кримінологічна підготовка юристів розвиває навички аналізу інформації про злочини, оцінки кримінологічної ситуації на визначеному об'єкті, організації взаємодії різних суб'єктів профілактики правопорушень, обліку та оцінки її результатів.

віктимність

Вивчення даного курсу передбачає використання не тільки підручників і посібників, але і постійний аналіз таких важливих джерел, як закони та нормативні акти, в яких ставляться питання боротьби з злочинністю. В ході вивчення кримінології необхідно використовувати статистичні дані про стан злочинності в Україні та світі, матеріали судової практики.

Міждисциплінарний характер кримінології передбачає володіння інформацією про суміжні з кримінологією науки права, соціології, демографії, політології, юридичної статистики, психології та юридичної психології.

Предмет вивчення віктимології – особи, яким злочином заподіяно фізичну, моральну або матеріальну шкоду, в тому числі і злочинці; їх поведінка, пов'язана із вчиненим злочином (включаючи і поведінку після нього); відносини, які пов'язували злочинця і жертви до моменту вчинення злочину; ситуації, у яких відбулося заподіяння шкоди і т. д.

Основними цілями курсу «Кримінологічна віктимологія» є формування у студентів основ теоретичних знань з віктимології, вивчення основних понять кримінальної віктимології, розвиток уміння застосовувати отримані знання у власній науково-дослідній діяльності і життєдіяльності.

Кримінологічна-віктимологія

Завдання дисципліни «Кримінологічна віктимологія»:

- Забезпечити засвоєння основних віктимологічних понять.

- Вивчити загальнонаукові та віктимологічні методи і методики дослідження.

- Розвивати практичні навички в організації та проведенні заходів з віктимологічної профілактики злочинів.

- Сформувати вміння застосовувати віктимологічні знання при вирішенні завдання підвищення власних захисних можливостей.

Курс поділяється на два розділи – загальний і особливий. В першій (загальній) частині досліджуються явища і основні критерії криміналогічної віктимології (злочинність, її детермінанти, особистість, попередження злочинності) незалежно від особливостей окремих категорій злочинів та осіб, що їх вчинили. У другій частині (особливій) розкриваються детермінанти і заходи попередження окремих груп злочинів.

При виконанні випускних та курсових робіт, а також при підготовці до семінарів необхідно використовувати консультації викладачів кафедри кримінально-правових дисциплін.

Основні розділи дисципліни:

- Введення в кримінальну віктимологію.

- Віктимологія особистості.

- Віктимологічні детермінанти злочинності.

- Віктимологічна профілактика злочинів.

- Компенсація шкоди, заподіяної злочином.

кримінологія

Свою увагу на розвиток дисципліни «Кримінологічна віктимологія» звертали: Кулакова Н.В., Моісеєв Є.М., Джужа О.М., Василевич В.В.

Отже, дисципліна «Кримінологічна віктимологія» - це курс, який ставить свою метою володіння основними навичками проведення аналізу стану віктимності та прогнозу віктимізації суспільства, а також розробку заходів віктимологічної профілактики.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!