Роздрукувати сторінку

Юридична етика як навчальна дисципліна

« Назад

Освітня програма курсу «Юридична етика» сформована для студентів кваліфікації «Правознавство», в основі якого лежать засади загальної етики і професійної вимоги етики юриста, які є одним з головних факторів формування стабільності і справедливості в суспільних відносинах.

Потреба оволодіння студентами курсу «Юридична етика» зумовлена рисами професії юриста та пов'язаними з ними питаннями етичного характеру. Успіх в реалізації професійних знань і вмінь забезпечується не лише їх наявністю, але й існуванням установки на правильне розуміння їх місця у структурі моральних цінностей суспільства, потреба додержання головних моральних положень у роботі юриста. Опанування моральних аспектів і проблем професії потрібно юристу, особливо в сьогоднішніх умовах, коли праця юриста торкається головних благ, інтересів людей, що нерідко пов'язана з вторгненням їх в персональне життя, а також з обмеженням прав, прийняттям рішень, що мають вплив на життя людини.

діяльність-юриста

Освітній курс пов'язаний з такими освітніми предметами як загальна теорія держави і права, конституційне право, цивільне право, кримінальне право, кримінальний процес, криміналістика.

Для досягнення зазначеної мети передбачається рішення наступних завдань:

1) становлення уявлення студентів про головні поняття і категорії етики;

2) засвоєння основних форм реалізації моральних засад та законів професійної діяльності юриста;

3) опанування навичками моральної оцінки вчинків; виховання поваги до загальнолюдських моральних і правових цінностей, до своєї майбутньої професії, становлення юридичного мислення і почуття відповідальності за результати професійної діяльності; внаслідок вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- теоретичні і методичні засади процесів взаємодії моралі та права, морального становлення правової системи, актів законодавства, юридичної діяльності;

- етапи формування впливу моралі та етики на право;

- етапи формування зворотного впливу права на мораль;

- головні положення поєднання моралі і права у діяльності юриста;

- моральний зміст Конституції України;

- вплив морального змісту права на ідеологічні процеси в суспільстві та державному управлінні;

- роль права в моральному вихованні громадян.

етика-юриста

Крім того в результаті вивчення дисципліни «Юридична етика» студенти повинні вміти:

- здійснювати етичний аналіз елементів правової системи юридичних документів; юридично вагомих дій і рішень;

- здійснювати етичний аналіз Конституції України та інших законодавчих актів;

- використовувати закономірності морального змісту і розвитку права при здійсненні правосуддя правотворчої, правозастосовної, правоохоронної діяльності;

- здійснювати етичний аналіз програм власної діяльності;

- формувати програму розвитку моральних особливостей, удосконалення системи знань, необхідних для здійснення юридичної діяльності;

- постійно фокусувати увагу на їх моральному змісті і значенні для морального становлення суспільства.

Юридична-етика

Свою увагу на формування предмету спрямовували такі науковці: Гусейнов А.А., Дубов Г.В., Каменков В.

Отже, вивчення даної дисципліни має на меті підготувати висококваліфікованих фахівців, які володіють базовими вимогами до області норм професійної етики юриста.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!