Роздрукувати сторінку

Цивільно-процесуальні документи як навчальна дисципліна

« Назад

«Цивільно-процесуальні документи» - дисципліна для студентів юридичних напрямків навчання.

Актуальність вивчення цивільних процесуальних документів та юридичної техніки їх складання обумовлена сучасним станом правозастосовної практики в Україні. Суперечливість сучасного українського законодавства, доволі суперечлива якість нормативних актів, як на державному рівні, так і на рівні суб'єктів України породжує труднощі в інтерпретаційній та правозастосовній практиці і, як наслідок цього, дефекти в цивільних процесуальних документах. Подоланню ситуації повинна сприяти професійна підготовка юристів, що передбачає включення в систему юридичної освіти навчальну дисципліну спеціалізації «Цивільно-процесуальні документи».

Методом оволодіння дисципліни «Цивільні процесуальні документи» є опанування студентами знаннями про структуру та особливості складання та оформлення цивільно-процесуальних документів, таких як: позов, рішення суду, клопотання і т. д.

цивільне-судочинство

Задачами вивчення дисципліни є:

- засвоєння положень теорії цивільного процесуального права, сутності діяльності суду загальної юрисдикції для здійснення цивільного судочинства;

- вироблення умінь і навичок застосування цивільних процесуальних норм до конкретних ситуацій;

- набуття навичок прийняття правильних рішень щодо спорів, віднесених до підвідомчості судів загальної юрисдикції, і підготовки процесуальних документів;

- формування переконаності в необхідності суворого дотримання законності і почуття відповідальності за правильне вирішення цивільно-правових спорів.

Матеріал навчальної дисципліни засвоюється студентами на лекціях, семінарах, а також самостійно, що зобов'язує студентів постійно стежити за змінами в законодавстві.

цивільні-процесуальні-норми

В результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- поняття цивільного процесуального документа;

- види цивільних процесуальних документів, їх роль та значення у цивільному процесі.

Студенти повинні вміти:

- працювати з джерелами права, акти офіційного тлумачення правових норм;

- знаходити методику вирішення практичних завдань, що належать до галузі цивільного права;

- грамотно складати процесуальні документи;

- грамотно застосовувати процесуальні засоби захисту прав і законних інтересів осіб.

Для дослідження і вивчення найбільш складних і проблемних питань студенту може бути запропоновано написання рефератів.

Вивчення навчальної дисципліни завершується заліком.

У результаті освоєння дисципліни студент освоює наступні компетенції:

- здатний реалізовувати норми матеріального і процесуального права професійної діяльності;

- знає основні поняття і категорії цивільно-процесуального права; вміє ними оперувати;

- знає зміст норм цивільно-процесуального законодавства; вміє їх застосовувати;

- володіє навичками підготовки правозастосовних актів;

- знає основні поняття і категорії цивільно-процесуального права; вміє грамотно застосовувати цивільно-процесуальні норми; має навик складання цивільно-процесуальних документів;

- здатний поважати честь і гідність особистості, обирати законні способи захисту прав та свобод людини і громадянина, здійснювати юридично значущі дії за захист прав і свобод.

Цивільно-процесуальні-документи

Свою увагу становленню курсу спрямовували такі науковці: Водолієв Г., Сидоренко С., Мінін А.

Отже, цілями освоєння дисципліни «Цивільно-процесуальні документи» є: формування у студентів стійких знань цивільно-процесуального законодавства, судової практики, позицій вчених-теоретиків, що стосуються цивільного процесу; вироблення умінь і навичок грамотного та ефективного вирішення практичних завдань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!