Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з правових дисциплін \ Роботи з правових дисциплін \ Правове регулювання фінансової діяльності підприємств

Правове регулювання фінансової діяльності підприємств як навчальна дисципліна

« Назад

«Правове регулювання фінансової діяльності підприємств» - предмет, призначений для студентів юридичного напрямку навчання, які здобувають освіту за кваліфікацією «Юриспруденція», зокрема для тих, що навчаються за спеціалізацією «Фінансово-правова система».

Для студентів юридичного відділення курс «Правове регулювання фінансової діяльності підприємств» є поглибленим оволодінням головної складової фінансового права.

Правове-регулювання-фінансової-діяльності-підприємств

Фінанси підприємств, організацій і установ є головною ланкою фінансової структури країни, які утворюють самостійні децентралізовані фінансові ресурси, а також приймають участь у становленні централізованих грошових фондів країни. Вивчення питань організації фінансового предмету на рівні підприємств, організацій і установ, має важливе теоретичне і практичне значення, так як, перш за все, направлена на вироблення дієвої нормативної бази у даній галузі впливу права.

Ціллю оволодіння предмету є здобуття теоретичних знань з питань правового регулювання фінансів організацій, зокрема опанування поняття, сутності фінансів підприємств, як правової категорії, розгляд важливих напрямів правового впливу на фінансову роботу установ.

Освоєння матеріалу з предмету «Правове регулювання фінансової діяльності підприємств» передбачає і самостійну діяльність учнів, що припускає крім освоєння теоретичного матеріалу за темами програми і рішення задач, вирішення тестів, вивчення засад законодавчих актів і практики їх використання, а також джерел спеціальної літератури.

При вивченні даного курсу студенти мусять застосовувати знання з теорії держави і права, цивільного права, фінансового права, податкового права, так як передбачається, що студенти придбали навички праці з науковою, учбово-методичною літературою, законодавчими актами, матеріалами судової практики.

фінанси-підприємств

У підсумку опанування предмету студент мусить:

– вміти аналізувати головні принципи законодавчих актів, зазначених у програмі, а також узагальнювати їх у цілях розкриття змісту питань;

– мати вміння індивідуального аналізу теоретичних і практичних аспектів, пов'язаних з реалізацією засад організації фінансової роботи підприємств.

У підсумку оволодіння міждисциплінарного курсу студент повинен:

- мати практичний досвід використання законодавства та інших нормативних правових актів України, що урегульовують фінансову діяльність;

- уміти використовувати законодавчі акти:

а) у галузі бюджетних та податкових правовідносин;

б) урегульовують готівковий і безготівковий грошовий обіг;

в) урегульовують ринок цінних паперів;

г) урегульовують валютні відносини;

д) фінансового права при вирішенні практичних ситуацій роботи установ;

- приймати участь у створенні локальних законодавчих актів організації та здійснювати їх аналіз, послідовно і обґрунтовано викладати свою точку зору з регулювання фінансової роботи;

- знати:

а) предмет, метод і структуру фінансового права;

б) зміст фінансової роботи країни;

в) засоби правового регулювання суспільних відносин в області фінансової роботи;

г) зміст, порядок реалізації і захисту прав суб'єктів;

д) правове становище суб'єктів фінансової діяльності;

е) правові засади фінансового контролю;

ж) правові положення бюджетного і податкового права урегулювання банківської та страхової роботи;

з) засади валютного регулювання і валютного контролю в Україні;

і) правові положення регулювання інвестиційної роботи;

к) засади правового регулювання бухгалтерського обліку;

л) сьогоднішній стан та перспективи становлення правового регулювання фінансової роботи.

фінансове-право

Свою увагу становленню дисципліни «Правове регулювання фінансової діяльності підприємств» приділяли такі науковці: Антипова О.М., Вдовін І.А., Грачова Е.Ю., Соколова Е.Д.

Отже, слід зазначити, що інститут правового регулювання фінансів організацій розглядається здебільшого лише з публічно-правових позицій, що зумовлено приєднанням фінансового права до складу публічних областей права.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!