Роздрукувати сторінку

Морське право як навчальна дисципліна

« Назад

Морське право є однією із найголовніших областей міжнародного права. У ній звертається увага на Конвенцію ООН по морському праву 1982 р., інші численні конвенції, присвячені головним інститутам цієї області, відповідні законодавчі акти України та інших держав, практика міжнародних судових організацій.

Проводиться аналіз таких питань: поняття, джерела, засоби і суб'єкти міжнародного морського права, ранг і режим морських просторів, безпека судноплавства, захист і збереження морського середовища, морські наукові дослідження, режими морських природних ресурсів, урегулювання спорів, пов'язаних з роботою країн у Світовому океані, міжнародні морські установи.

міжнародне-морське-право

Освітній предмет «Морське право» являється функціональною складовою навчання студентів старших курсів юридичних факультетів.

Предмет «Морське право» - курс, що передбачає послідовне ознайомлення учнів зі змістом структури міжнародно-правового регулювання морського судноплавства і використання Світового океану.

Курс охоплює в себе лекційні заняття, в ході яких студенти отримують основи правових знань. У зв'язку з малою кількістю навчального часу, відведеного на дану дисципліну і великим обсягом її змістовної частини, серйозна увага відводиться самостійному поглибленому вивченню студентами матеріалу курсу, використовуючи при цьому перелік рекомендованої літератури. По закінченні вивчення курсу проводиться іспит (залік). Запитання для повторення і підготовки до іспиту (заліку) містяться в програмі курсу.

Основними цілями оволодіння учбового предмету є:

- становлення у студентів наукових уявлень по міжнародно-правовому механізмі регулювання відносин, пов'язаних з застосуванням Світового океану;

- розширення у студентів юридичного та професійного кругозору; здобуття студентами знань, вмінь і здібностей, потрібних для професійного здійснення посадових обов'язків.

Морське-право

При викладанні міжнародного морського права ставляться наступні завдання: набуття студентами міцних теоретичних знань про головні категорії та інститути міжнародного морського права; знайомство студентів з засадами механізму міжнародно-правового управління морською сферою і організаційною складовою міжурядових і національних структур, уповноважених у галузі торговельного судноплавства; з'ясування сенсу засад національного законодавства та міжнародних рідних джерел права, що важливо з точки зору безпеки мореплавання; глибоке оволодіння правових засобів захисту майнових інтересів судновласників; становлення актуального юридичного мислення (професійної правосвідомості і культури) в умовах формування міжнародних правових відносин і національних правових систем у галузі регламентування використання Світового океану.

Структура даного предмету обумовлена встановленими завданнями. Утримання дисципліни морського права як освітнього курсу являє собою послідовний і систематичний виклад основ морського права як правової галузевої науки і галузі права, націленої на його засвоєння студентами юридичних факультетів.

Зміст і структура курсу відображають сучасні уявлення про науку міжнародного морського права, а також її ролі та місця в структурі юридичних наук.

міжнародно-правове-регулювання

Свою увагу розвитку науки приділяли такі науковці: Баскин Ю. Я., Фельдман Д. І., Лазарев М. І.

Отже, курс «Морське право» є досить важливим у підготовці студентів юридичних напрямків, адже сприяє засвоєнню знань з морської галузі, що на даний час є досить перспективною.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!